Πνεύμα νίκης

0
191

«Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να αντισταθήτε εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να σταθήτε. Σταθήτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφύν σας με αλήθειαν και ενδεδυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδημένους τους πόδας με την ετοιμασίαν του ευαγγελίου της ειρήνης· επί πάσι δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, διά της οποίας θέλετε δυνηθή να σβέσητε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα· και λάβετε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας και την μάχαιραν του Πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού, προσευχόμενοι εν παντί καιρώ μετά πάσης προσευχής και δεήσεως διά του Πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων, και υπέρ εμού, διά να δοθή εις εμέ λόγος να ανοίξω το στόμα μου μετά παρρησίας, διά να κάμω γνωστόν το μυστήριον του ευαγγελίου,  υπέρ του οποίου είμαι πρέσβυς, φορών άλυσιν, διά να λαλήσω περί αυτού μετά παρρησίας καθώς πρέπει να λαλήσω.» (Εφεσίους 6:13-20)

Η Καινή Διαθήκη συχνά παρουσιάζει τον αγώνα του χριστιανού με τις μάχες στους πολέμους του κόσμου. Το πιο κάτω αληθινό περιστατικό μας δίνει μια εικόνα για το πια πρέπει να είναι η στάση μας, σαν πιστών ανθρώπων, απέναντι στον εχθρό των ψυχών μας, τον διάβολο. Στην απελπισμένη άμυνα των Ελλήνων έναντι των Γερμανών εισβολέων ένας λόχος στρατιωτών απομονώθηκε από τους υπόλοιπους και περικυκλώθηκε από τον εχθρό. Διασώθηκε μόνο ένας, κι αυτός βαριά τραυματισμένος, και διηγείτο αργότερα: «Ο λοχαγός όταν είδε ότι ο εχθρός μας περικύκλωσε, μας μάζεψε και μας είπε: Ο εχθρός βρίσκεται προς τα βόρεια, στα ανατολικά, στα νότια και τα δυτικά μας. Εμπρός λοιπόν! Είναι αδύνατο να μας ξεφύγουν! Πάνω τους!» Παρόλο που ήταν περικυκλωμένοι, η σκέψη του λοχαγού κατευθυνόταν προς την νίκη, όχι την ήττα. Το παιδί του Θεού είναι φτιαγμένο για να νικάει. Το έχει εξοπλίσει ο Θεός με όλα τα απαραίτητα όπλα, για να αντεπεξέλθει σε κάθε μάχη, σε κάθε πολιορκία του εχθρού. Όλο του το σκεπτικό κατευθύνεται από το πνεύμα της νίκης και του θριάμβου και δεν αφήνεται σε μελαγχολικές σκέψεις ηττοπάθειας. Κι αν καμιά φορά πληγωθεί στη μάχη, το βάλσαμο του Κυρίου του τον ανανεώνει, τον θεραπεύει και ανορθώνεται για να συνεχίσει πιο δυνατός, πιο έμπειρος, πιο θαρρετός. Οι φόβοι έχουν πολύ ψέμα και σκοτάδι μέσα τους. Ας μη δίνουμε προσοχή σ’ αυτούς, αλλά στα λόγια και τις υποσχέσεις του Κυρίου μας.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ