«Αλλά τότε μεν μη γνωρίζοντες τον Θεόν, εδουλεύσατε εις τους μη φύσει όντας Θεούς· τώρα δε αφού εγνωρίσατε τον Θεόν, μάλλον δε εγνωρίσθητε υπό του Θεού, πως επιστρέφετε πάλιν εις τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλιν ως πρότερον θέλετε να δουλεύητε; Ημέρας παρατηρείτε και μήνας και καιρούς και ενιαυτούς. Φοβούμαι διά σας, μήπως ματαίως εκοπίασα εις εσάς. Γίνεσθε ως εγώ, διότι και εγώ είμαι καθώς σεις, αδελφοί, σας παρακαλώ, ουδόλως με ηδικήσατε· εξεύρετε δε ότι πρότερον σας εκήρυξα το ευαγγέλιον εν ασθενεία της σαρκός,» (Γαλάτας 4:8-12)

«Γράφω προς εσάς, τεκνία, διότι συνεχωρήθησαν αι αμαρτίαι σας διά το όνομα αυτού. Γράφω προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απ’ αρχής. Γράφω προς εσάς, νεανίσκοι, διότι ενικήσατε τον πονηρόν. Γράφω προς εσάς, παιδία, διότι εγνωρίσατε τον Πατέρα. Έγραψα προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απ’ αρχής. Έγραψα προς εσάς, νεανίσκοι, διότι είσθε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει εν υμίν και ενικήσατε τον πονηρόν. Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ· διότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλ’ είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού· όστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα.» (1 Ιωάννη 2:12-17)

Κάποιος διηγόταν την επιστροφή του στο Χριστό: «Μια Κυριακή απόγευμα ήμουν σπίτι μαζί με την ανηψούλα μου. Ξαφνικά ήρθε κοντά μου, κάθισε στα γόνατά μου και με παρακάλεσε: Θείε, πες μου μια ιστορία για το Χριστό! Η μαμά πάντοτε μου λέει γι’ Αυτόν το απόγευμα. Προσπάθησα να το αποφύγω. Δεν ήξερα τίποτα για τον Ιησού. Εκείνη τότε άνοιξε τα μάτια της με απορία και με ρώτησε: «Δεν ξέρεις τίποτα για τον Ιησού;» Μια αίσθηση ενοχής με κατέλαβε κι εκείνο το βράδυ δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. Άρχισα να μελετώ με δίψα το Ευαγγέλιο και τώρα μπορώ με χαρά να πω, ότι όχι μόνο γνωρίζω για τον Ιησού, αλλά ότι γνωρίζω προσωπικά τον Ιησού Χριστό, το Σωτήρα μου!». Υπάρχουν πράγματα και πρόσωπα σ’ αυτή τη ζωή, που κι αν δεν τα γνωρίσουμε, δεν χάνουμε και τίποτα. Το Πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία. Δεν είναι απλώς ένα ιστορικά σημαντικό πρόσωπο. Δεν είναι απλώς «καλά» να μάθουμε γι’ Αυτόν, να είμαστε ενημερωμένοι. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Βρισκόμαστε στο θάνατο κι είναι ο Μόνος που μπορεί να μας φέρει στη ζωή, τη μόνη ζωή. Είναι ο Ίδιος η Ζωή. Το όνομά Του σημαίνει Σωτήρας. Επομένως, δεν αρκεί να μάθουμε γι’ Αυτόν, αλλά να Τον γνωρίσουμε προσωπικά, να συνδεθούμε μαζί Του δια της πίστεως, να Του ζητήσουμε να γίνει δικός μας Σωτήρας.