«Αλλά τότε μεν μη γνωρίζοντες τον Θεόν, εδουλεύσατε εις τους μη φύσει όντας Θεούς· τώρα δε αφού εγνωρίσατε τον Θεόν, μάλλον δε εγνωρίσθητε υπό του Θεού, πως επιστρέφετε πάλιν εις τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλιν ως πρότερον θέλετε να δουλεύητε; Ημέρας παρατηρείτε και μήνας και καιρούς και ενιαυτούς. Φοβούμαι διά σας, μήπως ματαίως εκοπίασα εις εσάς. Γίνεσθε ως εγώ, διότι και εγώ είμαι καθώς σεις, αδελφοί, σας παρακαλώ, ουδόλως με ηδικήσατε· εξεύρετε δε ότι πρότερον σας εκήρυξα το ευαγγέλιον εν ασθενεία της σαρκός, και δεν εξουθενήσατε ουδ’ απερρίψατε τον πειρασμόν μου τον εν τη σαρκί μου, αλλά με εδέχθητε ως άγγελον Θεού, ως Χριστόν Ιησούν. Τις λοιπόν ήτο ο μακαρισμός σας; επειδή μαρτυρώ προς εσάς ότι ει δυνατόν τους οφθαλμούς σας ηθέλετε εκβάλει και δώσει εις εμέ. Εχθρός σας έγεινα λοιπόν, διότι σας λέγω την αλήθειαν; Δεικνύουσι ζήλον προς εσάς, ουχί όμως καλόν, αλλά θέλουσι να σας αποκλείσωσι, διά να έχητε σεις ζήλον προς αυτούς. Καλόν δε είναι να ήσθε ζηλωταί προς το καλόν πάντοτε και ουχί μόνον όταν ευρίσκωμαι μεταξύ σας. Τεκνία μου, διά τους οποίους πάλιν είμαι εις ωδίνας, εωσού μορφωθή ο Χριστός εν υμίν·» (Γαλάτας 4:8-19)

Υπάρχει ένας όρος στη γλυπτική, που αποδίδει την ικανότητα ενός καλλιτέχνη να δίνει την τελική μορφή σε μια ακατέργαστη πέτρα. Ονομάζεται υπερθέαμα. Ο Γκούτσον Μπόργκλουμ, Δανοαμερικανός γλύπτης, έγινε διεθνώς γνωστός από τα γλυπτά πρόσωπα τεσσάρων Προέδρων των Η.Π.Α., των Ουάσιγκτον, Τζέφερσον, Λίνκολν και Ρούσβελτ σε ένα βουνό στη Νότια Ντακότα. Την ιδέα του υπερθεάματος τη συνέλαβε η υπηρέτρια του Μπόργκλουμ, όταν για πρώτη φορά παρατήρησε τις φιγούρες των τεσσάρων Προέδρων να δεσπόζουν στον ορεινό όγκο του Rushmore  και του είπε με κομμένη την ανάσα: Κύριε Μπόργκλουμ, πως γνωρίζατε ότι ο Λίνκολν ήταν στον βράχο; Μέσα από το βράχο της καρδιάς μας, που η αμαρτία την έχει κάνει άμορφη και τραχιά, ο Θεός μπορεί να κατεργαστεί μια μορφή άγια και υπέροχη: τον εαυτό Του πάνω μας. Το υπερθέαμα, είναι μια περιγραφή για όλα αυτά που βλέπει σε μας ο Θεός. Όχι μόνο μπορεί και βλέπει μέσα μας, ποιοι ακριβώς είμαστε, αλλά μπορεί και βλέπει ποιοι θα είμαστε, όταν τελειώσει το έργο Του πάνω μας(Εβραίους 6:1, 11:40, 12:23, 1 Πέτρου 5:10). Το Πνεύμα Του το Άγιο μας παραλαμβάνει αμαρτωλούς και μας μεταμορφώνει σε αγίους(Ιωάννη 3:8, 2 Κορινθίους 5:17). Κατεργασία επίπονη, καθημερινή, μέσα από θλίψεις και δοκιμασίες, με πόνο και κόπο. Μα όταν το έργο ολοκληρωθεί, θα μορφωθεί ο Ιησούς Χριστός πάνω μας(Γαλάτας 4:19), θα μοιάζουμε τον Ιησού Χριστό! Και τότε θα μπορούμε να σταθούμε μπροστά στον δοξασμένο θρόνο Του, εκείνη την Ημέρα, χωρίς να ντραπούμε. Με κάθε κόστος, και παρά τα εμπόδια. Εκείνος που άρχισε μέσα μας το καλό έργο, θα το επιτελέσει μέχρι την ημέρα που θα ξανάρθει ο Ιησούς Χριστός (Φιλιππησίους 1:6). Θα μας τελειοποιήσει, μόνο αν αφήσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Μεγάλου Γλύπτη. Αν το θελήσουμε!