«Αφήσατε αυτούς· είναι οδηγοί τυφλοί τυφλών· τυφλός δε τυφλόν εάνοδηγή, αμφότεροι εις βόθρον θέλουσι πέσει.» (Ματθαίος 15:14)

«Εισέλθετε διά της στενής πύλης· διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι’ αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν.» (Ματθαίος 7:13-14)

Ένα παιδί πήγε να κάνει σκι και καθώς έσπασε ο πάγος, έπεσε πάνω στο νερό, και βράχηκε. «Γιατί το έκανες αυτό παιδί μου;» τον ρώτησε η θεία του, αφού τον περιποιήθηκε. «Γιατί το έκαναν και άλλα παιδιά», ήταν η απάντηση. Τότε η θεία του, του διηγήθηκε την εξής ιστορία. Όταν ήταν μικρή, ο πατέρας της είχε ένα κοπάδι πρόβατα. Μια μέρα ένα πρόβατο πήδησε από τον φράχτη και στη συνέχεια έπεσε μέσα σ’ ένα πηγάδι, που ο πατέρας είχε για τα κουνέλια. Τα επόμενα πρόβατα δεν σταμάτησαν να δουν τι είχε γίνει με τα προηγούμενα, αλλά πηδώντας έπεσαν όλα μέσα στο πηγάδι. Ο πατέρας κατόπιν τα έβγαλε, αλλά το πρώτο πρόβατο ήταν ετοιμοθάνατο. «Τον φτωχό, τι πήγα να πάθω» είπε κοιτώντας τη θεία του χαμογέλασε ο μικρός. Ποτέ δεν πρέπει να ακολουθούμε και να αντιγράφουμε στα τυφλά, αυτό που οι άλλοι κάνουν, χωρίς να κάνουμε προσωπική έρευνα. Ποτέ δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας, ούτε να αφήνουμε να παρασυρόμαστε από αυτό που οι άλλοι κάνουν και μόνο για το λόγο αυτό. Ποτέ δεν πρέπει ανεξέλεγκτα να παίρνουμε ένα δρόμο, που δεν ξέρουμε που θα μας βγάλει, μιμούμενοι τους άλλους. Ποτέ οι πολλοί δεν είχαν το δίκιο. Ποτέ ο σωστός δρόμος δεν είναι των πολλών. Μόνο στο δρόμο του Χριστού είμαστε ασφαλείς. Μόνο ακολουθώντας πιστά τον Κύριό μας έχουμε εξασφαλίσει το παρόν και το αιώνιο μέλλον μας.