«Όθεν, αδελφοί άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον απόστολον και αρχιερέα της ομολογίας ημών τον Ιησούν Χριστόν, όστις ήτο πιστός εις τον καταστήσαντα αυτόν, καθώς και ο Μωϋσής εις όλον τον οίκον αυτού. Επειδή ούτος ηξιώθη πλειοτέρας δόξης παρά τον Μωϋσήν, καθ’ όσον έχει τιμήν πλειοτέραν παρά τον οίκον ο κατασκευάσας αυτόν. Διότι πας οίκος κατασκευάζεται υπό τινός, ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός. Και ο μεν Μωϋσής υπήρξε πιστός εις όλον τον οίκον αυτού ως θεράπων, εις μαρτυρίαν των λαληθησομένων, ο δε Χριστός ως Υιός επί τον οίκον αυτού, του οποίου ημείς είμεθα οίκος, εάν κρατήσωμεν μέχρι τέλους βεβαίαν την παρρησίαν και το καύχημα της ελπίδος. Διά τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Αγιον· Σήμερον, εάν ακούσητε της φωνής αυτού,  μη σκληρύνητε τας καρδίας σας ως εν τω παραπικρασμώ κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμω.» (Εβραίους 3:1-8).

«Είχα πρόσφατα μετακομίσει στην περιοχή. Στάθηκα να συστηθώ στον καινούριο μου γείτονα. Μιλήσαμε για διάφορα καθημερινά απλά πράγματα. Ο γείτονάς μου είναι ένας επιτυχημένος παρουσιαστής του ραδιοφώνου. Παρατήρησα ότι σε όλη τη διάρκεια της κουβέντας μας το μόνο που έκανε ήταν να κουνάει καταφατικά το κεφάλι του και να λέει μόνο μια λέξη: Καταλαβαίνω! Μια τόσο μικρή και απλή λεξούλα, που όλοι τόσο θέλουμε να ακούμε. Ίσως γι’ αυτό είναι τόσο επιτυχημένος στη δουλειά του, σκέφθηκα. Αφού μίλησα μαζί του για περίπου τρία τέταρτα της ώρας, τον άφησα κι έφυγα. Η ενθύμηση όμως αυτή δεν με άφησε. Από εκεί και έπειτα συνέλαβα τον εαυτό μου να κάνει το ίδιο. Με όποιον μιλούσα ένευα καταφατικά και έλεγα καταλαβαίνω…» Η ιστορία αυτού του ανθρώπου μας βάζει σε σκέψεις: «Κανείς δεν με καταλαβαίνει», ακούμε συχνά. Μπορεί να το είπαμε κι εμείς. Ας αναρωτηθούμε όμως: «Εμείς καταλαβαίνουμε τους άλλους;» Σταθήκαμε ποτέ να ακούσουμε τον άλλον ή όλο θέλουμε να λέμε εμείς τα δικά μας; Ασχοληθήκαμε ποτέ με τον άλλο, το παιδί μας, τη γυναίκα ή τον άντρα μας, τον φίλο, τον συνάδελφό μας, τον γείτονα; Ενδιαφερθήκαμε να μάθουμε τι τον ή την απασχολεί, τι πρόβλημα να αντιμετωπίζει, τι θα ήθελε από μας; Έχουμε Κάποιον που μας καταλαβαίνει απόλυτα. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος του Ουρανού και της Γης, που θέλει να γίνει ο Καλός Ποιμένας μας. ΑΝ μέσα στην καρδιά μας έχουμε το Χριστό Σωτήρα μας και Κύριό μας, δεν θα ψάχνουμε τριγύρω για κατανόηση. Θα μας γνωρίζει και θα Τον γνωρίζουμε τόσο, ώστε θα μπορούμε να Του εμπιστευόμαστε τα πάντα, ό,τι έχουμε στην καρδιά μας. Γεμάτοι από τη δική Του αγάπη και κατανόηση, θα μπορούμε τότε να αγαπήσουμε και να καταλάβουμε τον διπλανό μας!