Χωρίς Θεό

0
129

«Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε, και έγεινε χάλαζα και πυρ μεμιγμένα με αίμα, και ερρίφθησαν εις την γήν· και το τρίτον των δένδρων κατεκάη και πας χλωρός χόρτος κατεκάη. Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε, και ως όρος μέγα καιόμενον με πυρ ερρίφθη εις την θάλασσαν, και το τρίτον της θαλάσσης έγεινεν αίμα, και απέθανε το τρίτον των εμψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσση και το τρίτον των πλοίων διεφθάρη. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε, και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας καιόμενος ως λαμπάς, και έπεσεν επί το τρίτον των ποταμών, και επί τας πηγάς των υδάτων· και το όνομα του αστέρος λέγεται Αψινθος· και έγεινε το τρίτον των υδάτων άψινθος, και πολλοί άνθρωποι απέθανον εκ των υδάτων, διότι επικράνθησαν. Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε, και εκτυπήθη το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων, διά να σκοτισθή το τρίτον αυτών, και η ημέρα να χάση το τρίτον του φωτισμού αυτής, και η νυξ ομοίως. Και είδον και ήκουσα ένα άγγελον πετώμενον εις το μεσουράνημα, όστις έλεγε μετά φωνής μεγάλης· Ουαί, ουαί, ουαί εις τους κατοικούντας επί της γης διά τας λοιπάς φωνάς της σάλπιγγος των τριών αγγέλων των μελλόντων να σαλπίσωσι.» (Αποκάλυψη 8:7-13)

Αλίμονο σε όσους δεν ξέρουν να διαβάζουν μέσα στα γεγονότα το στίγμα της εποχής και τα όσα θα ακολουθήσουν. Μόνοι μας, με τον υλιστικό παράδεισό μας, μολύναμε το κατοικητήριο μας πάνω στη γη. Μόνοι μας, περάσαμε στο λαιμό μας τη θηλιά που διαρκώς σφίγγει, και το τέλος θα βγάλει μπροστά μας την πραγματικότητα, όπως αυτή περιγράφεται μέσα στις σελίδες της Αποκάλυψης. Μόνοι μας κάθε μέρα ζούμε το μεγάλο δράμα μας, μόνο που δεν θέλουμε να καταλάβουμε πως αυτό είναι κατάρα και κρίση. Θα έχετε ακούσει για την όξινη βροχή. Άλλο το να ακούς  και άλλο να το βλέπεις. Ήταν κάτι φωτογραφίες από γερμανικά δάση. Τα δέντρα κατάξερα, γυμνά, πεθαμένα υψώνονταν προς τον ουρανό, χωρίς φύλλα, χωρίς ζωή, σαν σύμβολα της κατάρας που μαστίζει τον κόσμο μας. Και το κακό αυτό άρχισε να απλώνεται και στα δικά μας δάση. Όχι, τίποτα από αυτά δεν θα σταματήσει, δεν θα παρουσιάσει βελτίωση. Είναι προμηνύματα του τέλους που μας αγκαλιάζει, μόνο που δεν θέλουμε να το συνειδητοποιήσουμε και να ομολογήσουμε την αποτυχία μας, με μια ολοκληρωτική μετάνοια και πίστη στο Χριστό. Σαν τα δέντρα τα κατάξερα από την όξινη βροχή, έτσι και η καρδιά μας κατάξερη από την αμαρτία αργοπεθαίνει και η αιώνια απώλεια στέκει μπροστά μας(Λουκάς 13:3,5, Πράξεις 17:30, 2:38, 3:19). Μα γι’ αυτό υπάρχει λύση, υπάρχει σωτηρία, υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού(1 Ιωάννη 1:7, Εβραίους 9:14) που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Υπάρχει η χάρη και η αγάπη του Χριστού, που μας λυτρώνει(1 Πέτρου 1:18-19) από τον παλιό κατεστραμμένο εαυτό ας και μας χαρίζει καινούρια ζωή(Εφεσίους 2:1, 2 Κορινθίους 5:17), φρέσκια, καθαρή, ολάνθιστη, γεμάτη γλυκούς καρπούς(Γαλάτας 5:22, Ρωμαίους 6:22)!

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ