«Πάλιν ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με θησαυρόν κεκρυμμένον εν τω αγρώ, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψε, και από της χαράς αυτού υπάγει και πωλεί πάντα όσα έχει και αγοράζει τον αγρόν εκείνον. Πάλιν ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον έμπορον ζητούντα καλούς μαργαρίτας· όστις ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτην, υπήγε και επώλησε πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν. Πάλιν ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με δίκτυον, το οποίον ερρίφθη εις την θάλασσαν και συνήγαγεν από παντός είδους· το οποίον, αφού εγεμίσθη, ανεβίβασαν επί τον αιγιαλόν και καθήσαντες συνέλεξαν τα καλά εις αγγεία, τα δε αχρεία έρριψαν έξω. Ούτω θέλει είσθαι εν τη συντελεία του αιώνος. Θέλουσιν εξέλθει οι άγγελοι και θέλουσιν αποχωρίσει τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων, και θέλουσι ρίψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός· εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς· Ενοήσατε ταύτα πάντα; Λέγουσι προς αυτόν· Ναι, Κύριε. Ο δε είπε προς αυτούς· Διά τούτο πας γραμματεύς, μαθητευθείς εις τα περί της βασιλείας των ουρανών, είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδεσπότην, όστις εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού νέα και παλαιά.» (Ματθαίος 13:44-52)

Η 13η Νοεμβρίου του 2014 ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για τον διάσημο οίκο δημοπρασιών Sotheby’s στη Νέα Υόρκη. Ένα διαμάντι 59,6 καρατιών πουλήθηκε στην τιμή των 83,2 εκατομμυρίων δολαρίων και έγινε έτσι ο ακριβότερος πολύτιμος λίθος στον κόσμο. Με τη δημοπρασία που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης τα 52,5 εκατομμύρια και διήρκησε 5 λεπτά, ο νικητής Isaac Wolf ονόμασε το νέο απόκτημα «Ροζ όνειρο». Ωστόσο, το …. Όνειρο δεν άργησε να γίνει εφιάλτης, αφού λίγο μετά ο Wolf πτώχευσε και αναγκάστηκε να επιστρέψει το διαμάντι, καθώς αδυνατούσε να το αποπληρώσει. Πιο πολύ απ’ όλα τα διαμάντια και τα πλούτη του κόσμου αυτού αξίζει η ψυχή του ανθρώπου και η σωτηρία που ο Θεός προσφέρει δια του Ιησού Χριστού. Για αυτή την υπέρτατη αξία ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός κατέβαλε το υψηλότερο κόστος, το αίμα Του(1 Πέτρου 1:18-19) που χύθηκε για μας στο σταυρό του Γολγοθά. Πως όμως θα πάρουμε αυτή τη σωτηρία; Για να γίνουμε παιδιά του Θεού(Ιωάννη 1:12, 1 Ιωάννη 3:1-2, Εφεσίους 1:5), για να πάρουμε στην καρδιά και τη ζωή μας το πολύτιμο δώρο της σωτηρίας(Εφεσίους 2:8), δεν αρκεί η τήρηση κάποιων κανόνων, αλλά χρειάζεται να τα δώσουμε όλα σε Αυτόν που έδωσε τα πάντα για μας. Ολόκληρη η ζωή μας να την ακουμπήσουμε στα πόδια του αγαπημένου μας Σωτήρα. Αν πραγματικά θέλουμε τον Ένα, τον πολύτιμο μαργαρίτη, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο και Λυτρωτή μας, χρειάζεται να προσφέρουμε χωρίς ιδιαίτερη σκέψη στο θρόνο της δόξας Του τα πάντα μας, ό,τι έχουμε και ό,τι είμαστε, όλα τα σχέδια και τα όνειρά μας, την υγεία και το χρόνο μας.