«Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριον και είπεν· Εξεύρω ότι δύνασαι τα πάντα, και ουδείς στοχασμός σου δύναται να εμποδισθή. Τις ούτος ο κρύπτων την βουλήν ασυνέτως; Εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο, το οποίον δεν ενόουν. Πράγματα υπερθαύμαστα δι’ εμέ, τα οποία δεν εγνώριζον. Άκουσον, δέομαι· και εγώ θέλω λαλήσει· θέλω σε ερωτήσει, και συ δίδαξόν με. Ήκουον περί σου με την ακοήν του ωτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει·
 διά τούτο βδελύττομαι εμαυτόν, και μετανοώ εν χώματι και σποδώ.» (Ιώβ 42:1-6)

Ο Ιωσήφ ο Β’ αυτοκράτορας της Αυστρίας, περπατούσε μια μέρα στους δρόμους της Βιέννης ντυμένος ως απλός αστός. Συνάντησε μια νέα κοπέλα, πολύ στενοχωρημένη, και της έπιασε κουβέντα. Ο πατέρας της, αξιωματικός του στρατού, είχε σκοτωθεί σε μια μάχη, αφήνοντας άπορες χήρα και κόρη, που πάλευαν χρόνια τώρα να επιβιώσουν. Δεν εύρισκαν δουλειά, κόντευαν να πεθάνουν από την πείνα. Γιατί δεν απευθυνθήκατε στον ίδιο τον αυτοκράτορα; Τη ρώτησε. «Έχουμε ακούσει πως είναι τόσο φιλάργυρος, που δεν θα ωφελούσε». Τότε ο Ιωσήφ της έδωσε μερικά χρυσά νομίσματα και ένα χρυσό δαχτυλίδι και της είπε: «Γνωρίζω καλά τον αυτοκράτορα. Ελάτε με τη μητέρα σου στα ανάκτορα, δείξτε αυτό το δαχτυλίδι και ζητήστε να με βρείτε. Θα κάνω ό,τι μπορώ». Φανταστείτε την έκπληξη της κοπέλας, όταν πήγε στα ανάκτορα και διαπίστωσε πως ο άγνωστος ευεργέτης της ήταν ο ίδιος ο αυτοκράτορας, για τον οποίο είχε μια τόσο λανθασμένη προκατάληψη! Το τι έχουμε ακούσει για Τον Θεό, τι ιδέα έχουμε γι’ Αυτόν, καθορίζει τη σχέση που θέλουμε να έχουμε – ή να μην έχουμε – μαζί Του. Μα ας προσέξουμε, γιατί το πιο πιθανό είναι να απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό, μόνο μέσα από τον άγιο Λόγο Του, στη Βίβλο, θα Τον βρούμε. Κάποιος άθεος, που όμως έψαχνε την αλήθεια, μόλις άρχισε να διαβάζει την Καινή Διαθήκη αναφώνησε με συγκίνηση: «Άλλον Θεό πολεμούσα, άλλον βρίσκω τώρα μέσα εδώ. Αυτός ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη και έλεος, δίκαιος και αληθινός, θαυμάσιος Κύριος!». Δεν μένει, παρά να Τον γνωρίσουμε(Ιωάννη 17:3, Γαλάτας 4:8-9, 1 Ιωάννη 2:13-14) κι εμείς προσωπικά!