Ανάμεσά μας ο Σταυρός!

0
120

«Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκάς σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησίαν και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής, διά να αγιάση αυτήν, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος διά του λόγου, διά να παραστήση αυτήν εις εαυτόν ένδοξον εκκλησίαν, μη έχουσαν κηλίδα ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων, αλλά διά να ήναι αγία και άμωμος. Ούτω χρεωστούσιν οι άνδρες να αγαπώσι τας εαυτών γυναίκας ως τα εαυτών σώματα. Όστις αγαπά την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά· διότι ουδείς εμίσησέ ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλ” εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την εκκλησίαν· επειδή μέλη είμεθα του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Διά τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και θέλει προσκολληθή εις την γυναίκα αυτού, και θέλουσιν είσθαι οι δύο εις σάρκα μίαν.» (Εφεσίους 5:25-31)

«Στο γάμο του αδελφού μου, ο σύζυγός μου έβγαλε μια φωτογραφία καθώς η νύφη και ο γαμπρός στέκονταν μπροστά στον άνθρωπο του Θεού που έκανε το γάμο, και κοίταζαν ο ένας τον άλλον. Όταν εμφανίστηκε το φίλμ, καθώς βλέπαμε τη φωτογραφία διαπιστώσαμε ότι υπήρχε κάτι μεταλλικό, που αντανακλούσε με το φλας της μηχανής και φαινόταν σαν ένας φωτισμένος γυαλιστερός σταυρός ανάμεσα στο ζευγάρι. Κοιτάζοντας προσεκτικά τη φωτογραφία, θυμήθηκα ότι ο γάμος είναι μια εικόνα της σύνδεσης του Χριστού με την Εκκλησία. Η αγάπη Του για την Εκκλησία Του, για όσους θα πίστευαν σ’ Αυτόν και θα Τον ακολουθούσαν, φάνηκε στο Σταυρό με τη θυσία Του. Το αίμα Του έδωσε για μας, για να μας αποκτήσει στον εαυτό Του, άγιους και καθαρούς, χωρίς κηλίδα αμαρτίας ή ρυτίδα κακίας. Έτσι όπως ο Χριστός αγάπησε τη Νύμφη Του, την Εκκλησία, έτσι η Βίβλος δίνει εντολή στον άντρα να αγαπάει τη γυναίκα του. Πράγμα που μπορεί να γίνει, μόνο όταν ανάμεσά τους είναι ο Χριστός». Πόσο θαυμαστή η αγάπη του Χριστού για μας! Πόσο όμως κι εμείς οφείλουμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, με την αγάπη που Εκείνος μας αγάπησε. Πολλοί υποφέρουν από τον πόνο της εγκατάλειψης, της απόρριψης και της προδοσίας. Ας σκεφτούμε όμως, πόσο αγαπηθήκαμε από το Χριστό, που ποτέ δεν μας εγκαταλείπει, ούτε μας προδίδει. Πέθανε στη θέση μας, ώστε η αμαρτία μας να μη μας χωρίσει ποτέ από τον Θεό. Ο Σταυρός Του στήθηκε ανάμεσά μας, γέφυρα παντοτινή, για να περάσουμε ασφαλείς στην αιωνιότητα, κοντά Του!

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ