Τυφλή υπακοή

0
260

«Το απόρρητον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτόν και την διαθήκην αυτού θέλει φανερώσει εις αυτούς.» (Ψαλμός 25:14)

«Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς· Σας είπον, και δεν πιστεύετε. Τα έργα, τα οποία εγώ κάμνω εν τω ονόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσι περί εμού· αλλά σεις δεν πιστεύετε· διότι δεν είσθε εκ των προβάτων των εμών, καθώς σας είπον. Τα πρόβατα τα εμά  ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον, και δεν θέλουσιν απολεσθή εις τον αιώνα, και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ο Πατήρ μου, όστις μοι έδωκεν αυτά, είναι μεγαλήτερος πάντων, και ουδείς δύναται να αρπάση εκ της χειρός του Πατρός μου. Εγώ και ο Πατήρ εν είμεθα.» (Ιωάννη 10:25-30)

Ο πιστός άνθρωπος κάνει κι αυτός σχέδια, όμως συχνά ο Θεός τα ανατρέπει, για να φέρει σε πέρας πιο επείγουσες υποθέσεις της Βασιλείας Του. Ο απόστολος Παύλος σχεδίαζε να πάει να κηρύξει στη Βιθυνία, αλλά το Πνεύμα του Θεού τον έστειλε στη Μακεδονία.  (Πράξεις 16:6-7). Ο Φίλιππος ο μαθητής του Ιησού Χριστού, στάλθηκε από το Θεό σ’ έναν έρημο δρόμο Ιερουσαλήμ-Γάζας. Έπρεπε να συναντήσει τον Αιθίοπα (Πράξεις 8:26). Κάποιος ετοιμαζόταν να κοιμηθεί και ο Θεός τον έσπρωξε να καβαλήσει το άλογό του και να τραβήξει, μέσα στη νύχτα, 6 χιλιόμετρα δρόμο, να πάει σ’ ένα γνωστό. Έφτασε μεσάνυχτα, χτύπησε την πόρτα δειλά. Ούτε ο ίδιος γνώριζε γιατί αυτή η «αποκοτιά» μέσα στο παγερό σκοτάδι. Ο νοικοκύρης άνοιξε και τον κοίταξε σαν αλλοπαρμένος. «Φίλε μου, ο Θεός απόψε με έστειλε σ’ εσένα. Αυτός ξέρει το γιατί. Μήπως έχεις τίποτα δυσκολίες;» Ο άλλος τον κοίταξε άφωνος, του είπε «πέρασε» ψελλίζοντας. Σαν τον οδήγησε μέσα, ο άνθρωπος του Θεού έκπληκτος είδε παραταγμένα πάνω στο τραπέζι καμιά δεκαριά μπουκαλάκια και μπροστά τους χυμένα δεκάδες χαπάκια. Δίπλα ένα ποτήρι με μια κανάτα νερό. Ο νοικοκύρης ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει. Ο Θεός τον γλίτωσε μέσα από την υπακοή του πιστού παιδιού Του. Ποιος είναι ο άνθρωπος που αναγνωρίζει τη φωνή του Κυρίου; Ποιος είναι που δεν υπολογίζει το κόστος, τον κόπο, τον παραλογισμό για να υπακούσει; Αυτόν τον άνθρωπο θα τον βρει ο Θεός και θα του αναθέσει τις πιο ευλογημένες αποστολές.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ