Μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό;

0
184

«Και είπε, δεν δύνασαι να ίδης το πρόσωπόν μου· διότι άνθρωπος δεν θέλει με ιδεί και ζήσει.» (Έξοδος 33:20)

«Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Τόσον καιρόν είμαι μεθ” υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; όστις είδεν εμέ είδε τον πατέρα· και πως συ λέγεις, Δείξον εις ημάς τον πατέρα;» (Ιωάννη 14:9)

«Δύνασαι να εξιχνιάσης τα βάθη του Θεού; δύνασαι να εξιχνιάσης τον Παντοδύναμον με εντέλειαν;» (Ιώβ 11:7)

«πλησιάσατε εις τον Θεόν, και θέλει πλησιάσει εις εσάς. Καθαρίσατε τας χείρας σας, αμαρτωλοί, και αγνίσατε τας καρδίας, δίγνωμοι.» (Ιάκωβος 4:8)

«Αύτη δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν.» (Ιωάννη 17:3)

«Αλλά τότε μεν μη γνωρίζοντες τον Θεόν, εδουλεύσατε εις τους μη φύσει όντας Θεούς· τώρα δε αφού εγνωρίσατε τον Θεόν, μάλλον δε εγνωρίσθητε υπό του Θεού, πως επιστρέφετε πάλιν εις τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλιν ως πρότερον θέλετε να δουλεύητε;» (Γαλάτας 4:8-9)

«Γράφω προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απ” αρχής. Γράφω προς εσάς, νεανίσκοι, διότι ενικήσατε τον πονηρόν. Γράφω προς εσάς, παιδία, διότι εγνωρίσατε τον Πατέρα. Έγραψα προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απ” αρχής. Έγραψα προς εσάς, νεανίσκοι, διότι είσθε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει εν υμίν και ενικήσατε τον πονηρόν.» (1 Ιωάννη 2:13-14)

Δεν είναι αρκετό ν’ ακούει κανείς το γείτονα που μένει από πάνω του για να τον γνωρίσει . Ποιος είναι ο Θεός; Αυτό δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Θα ήταν σαν να βάζαμε τον εαυτό μας πάνω από Αυτόν. «Με τίνα λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί; Λέγει ο Άγιος» (Ησαΐας 40:25). Αυτός είναι υπεράνω πάντων, πρώτος απ’ όλους και κύριος των πάντων. Πως μπορώ λοιπόν εγώ να πλησιάσω τον αόρατο Θεό, «όστις μόνος έχει την αθανασία, κατοικών φως απρόσιτο, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδεν ουδέ δύναται να ίδη»; (1 Τιμοθέου 6:16). Αυτός δεν είναι ο Ύψιστος Θεός, ο Δημιουργός του Σύμπαντος; Πως μπορεί κανείς να συλλογιστεί  τη μεγαλειότητά Του χωρίς να τον πιάσει ίλιγγος; Ποιος μπορεί να τον δει και να ζήσει; Κι όμως ο Θεός θέλει να αποκαλυφθεί στον καθένα από μας, αλλά όχι για να μας αφανίσει με την μεγαλειότητά Του. Αντίθετα, προσκαλεί τον καθένα μας να έρθει σ’ Αυτόν, γιατί μας αγαπάει. Ο ίδιος ο Θεός μας πλησίασε διαμέσου δια μέσου του Ιησού Χριστού, με την πιο μεγάλη ταπεινοφροσύνη. Ο Ιησούς ταπεινώθηκε μέχρι το θάνατο του σταυρού για να νικήσει κάθε εμπόδιο. Μοναδικός μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, έδωσε τον εαυτό Του λύτρο για όλους (1 Τιμοθέου 2:5-6, 1 Πέτρου 1:18-19). Όλα τα χαρακτηριστικά του Θεού λάμπουν στο Πρόσωπο του Ιησού για όποιον πιστεύει σ’ Αυτόν. Κάθε τι που αφορά τον Θεό γίνεται γνωστό διαμέσου του Ιησού από το Λόγο Του, την Αγία Γραφή, και γίνεται κατανοητό διαμέσου της πίστης. Έλεος, χάρις, ειρήνη, δικαιοσύνη, αγιότητα, δύναμη, σοφία…

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ