«Διότι τώρα βλέπομεν διά κατόπτρου αινιγματωδώς, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον· τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίσθην.» (1Κορινθίους 13:12)

«Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να ήμεθα ευάρεστοι εις αυτόν. Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, διά να ανταμειφθή έκαστος κατά τα πεπραγμένα διά του σώματος καθ’ α έπραξεν, είτε αγαθόν είτε κακόν. Εξεύροντες λοιπόν τον φόβον του Κυρίου, τους μεν ανθρώπους καταπείθομεν, εις τον Θεόν δε είμεθα φανεροί, ελπίζω δε ότι και εις τας συνειδήσεις σας είμεθα φανεροί.» (2 Κορινθίους 5:9)

Φτάνοντας στο δειλινό της ζωής μου, μπορώ τώρα να στρέψω το βλέμμα μου προς τα πίσω με γαλήνη για να δω το δρόμο που περπάτησα. Με ευγνωμοσύνη, αντιλαμβάνομαι ότι υπήρξε γεμάτος από την πρόνοια του Θεού. Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει δισταγμός, γιατί ο Θεός με συμφιλίωσε μαζί Του δίνοντάς μου τη χάρη να πιστέψω στον Ιησού Χριστό. Έτσι η συνείδησή μου είναι ήσυχη. Η υπομονή του Θεού, η καλοσύνη Του, η επέμβασή Του για χάρη μου, εμένα του δυστυχισμένου, ήσαν όλα για το καλό μου. Με πόση λεπτότητα με στήριξε και με ξανασήκωσε στα πόδια μου! Με πόση επαγρύπνηση με έκανε να ξεφύγω από κινδύνους, γνωστούς και αγνώστους! Με πόση αγάπη με δίδαξε, με οδήγησε και με διαμόρφωσε! Με μια λέξη, όλες οι φροντίδες της χάρης και του ελέους Του ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια μου. Τώρα τις βλέπω ελλιπώς, αλλά μια μέρα, στον Ουρανό, θα τις δω και θα θαυμάσω για το πόσο τέλεια με γνώριζε ο Θεός. «Θέλω γνωρίσει, καθώς και εγνωρίσθην». Η τέλεια υπενθύμιση όλου αυτού του ξεδιπλώματος της χάρης του Θεού στη ζωή μου θα είναι ένα θέμα αιώνιας δοξολογίας. Η αποκάλυψη της πρόνοιας του Θεού με οδηγεί να Τον γνωρίσω καλύτερα, στη φύση Του – που είναι αγάπη και φως. Ο Θεός έρχεται πιο κοντά όταν κανείς εισέρχεται στην οικειότητα των σκέψεών Του, που για πολύ καιρό ήσαν ακατανόητες. Είναι οι αποδείξεις μιας αγάπης που δεν αποτυχαίνει ποτέ, ένα θέμα θαυμασμού και λατρείας απέναντί Του. Ναι, αυτή η αποκάλυψη που θα γίνει μπροστά στο δικαστήριο του Χριστού, που μια βεβαρυμμένη συνείδηση θα μπορούσε να φοβάται, θα είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία, ένα προνόμιο για κάθε λυτρωμένο παιδί του Κυρίου.