Μεγάλη δύναμη!

0
84

«Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή ήτο μία, και ουδέ εις έλεγεν ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού αλλ” είχον τα πάντα κοινά. Και μετά δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι απόστολοι την μαρτυρίαν της αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς. Επειδή ουδέ ήτο τις μεταξύ αυτών ενδεής· διότι όσοι ήσαν κτήτορες αγρών ή οικιών, πωλούντες έφερον τας τιμάς των πωλουμένων και έθετον εις τους πόδας των αποστόλων· και διεμοιράζετο εις έκαστον κατά την χρείαν την οποίαν είχε.  Και ο Ιωσής, ο επονομασθείς υπό των αποστόλων Βαρνάβας, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι υιός παρηγορίας Λευΐτης, Κύπριος το γένος, έχων αγρόν επώλησε και έφερε τα χρήματα και έθεσεν εις τους πόδας των αποστόλων.» (Πράξεις 4:33-37)

Η 22χρονη Lauren Kornacki πρόθυμα γράφτηκε στα καλοκαιρινά μαθήματα πρώτων βοηθειών καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης, αλλά ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι τόσο σύντομα θα τα χρειαζόταν, και μάλιστα για ένα τόσο αγαπητό πρόσωπο. Μια μέρα που ο πατέρας της επισκεύαζε το αυτοκίνητό του, ο ανυψωτήρας γλίστρησε και το αμάξωμα έπεσε πάνω του! Η Lauren  με ηρωικές προσπάθειες σήκωσε το αυτοκίνητο τόσο, ώστε να τραβήξει τον πατέρα της από κάτω. Κατόπιν τον κράτησε στη ζωή εφαρμόζοντας τα όσα είχε διδαχτεί, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Πολύ πιο μεγάλη και θαυμαστή από τη σωτηρία του πατέρα αυτής της κοπέλας από τα δόντια του θανάτου, είναι η σωτηρία που μας χαρίζει ο Ιησούς Χριστός από την αρπαγή της αμαρτίας, με το δικό Του θάνατο και την ανάστασή Του. Οι μαθητές Του κήρυτταν τα θαυμάσια, χαρμόσυνα νέα της χάρης του Θεού, που ήθελε να σώσει τους ανθρώπους. Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν με δική τους δύναμη. Ο Ιησούς, που πήρε το βαρύ φορτίο της αμαρτίας τους και γιάτρεψε την ψυχή τους, τους έδωσε μια δύναμη πάνω από κάθε ανθρώπινη, και αυτό αποδείκνυε σε όλους γύρω ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν αληθινός, ζωντανός Θεός, και η σωτηρία Του πραγματική, αδιάψευστη. Πολλοί είναι σήμερα παγιδευμένοι κάτω από το βάρος της αμαρτίας. Ο Κύριος, που σήκωσε από πάνω μας αυτό το βάρος, θα μας στείλει στον κόσμο να πούμε στους άλλους ότι μπορεί κι αυτούς να τους ελευθερώσει.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ