Πλούτος και Χριστός

0
102

«Οι δε μαθηταί εξεπλήττοντο διά τους λόγους αυτού. Και ο Ιησούς πάλιν αποκριθείς λέγει προς αυτούς· Τέκνα, πόσον δύσκολον είναι να εισέλθωσιν εις την βασιλείαν του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Ευκολώτερον είναι κάμηλος να περάση διά της τρύπης της βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. Εκείνοι δε σφόδρα εξεπλήττοντο, λέγοντες προς εαυτούς· Και τις δύναται να σωθή; Εμβλέψας δε εις αυτούς ο Ιησούς, λέγει· Παρά ανθρώποις είναι αδύνατον, αλλ” ουχί παρά τω Θεώ· διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά τω Θεώ.» (Μάρκος 10:24-27)

Είχε τόσες πολλές επιχειρήσεις, ώστε ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησε ελικόπτερο, για να μπορεί να τις επισκέπτεται όλες. Οι επιχειρήσεις αυτές του απέφεραν κάθε χρόνο άφθονα κέρδη . Ήταν πιστός άνθρωπος του Χριστού αναγεννημένο παιδί του Θεού και τα κέρδη του αυτά τα διαχειριζόταν με φόβο και σοφία Θεού. Το 96% των κερδών του τα χάριζε σε φτωχούς, σε ιεραποστολές και σε φιλανθρωπικά έργα. Το 3% το επένδυε στις επιχειρήσεις του και με το υπόλοιπο 1% ζούσε ο ίδιος και η οικογένειά του. Δεν αποκλείεται να χαρίσει πλούσια υλικά αγαθά ο Θεός σε κάποιο πιστό παιδί Του. Όπως δεν αποκλείεται ένας πλούσιος άνθρωπος να γνωρίσει και να δεχτεί τη χάρη του Χριστού. Αυτό που δεν γίνεται όμως είναι να καθίσουν στο θρόνο της καρδιάς μας και τα πλούτη και ο Χριστός. Ένα από τα δυο πρέπει να διαλέξουμε. Μπορεί να έχουμε χρήματα, αλλά αν η ελπίδα μας και το στήριγμά μας είναι τα χρήματα, τότε ο Χριστός δεν έχει καμιά θέση στην καρδιά μας και εμείς δεν έχουμε θέση στη Βασιλεία Του. Όσα μας εμπιστεύεται ο Θεός, λίγα ή πολλά, είναι για να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Να τα διαχειριστούμε με σοφία και σύνεση. Να Τον ρωτήσουμε πως θέλει να τα διαθέσουμε. Να μην τα κάνουμε δικά μας, να μην τα δούμε εγωιστικά, να μην τα κάνουμε είδωλο. Να τα φέρουμε μπροστά Του, γιατί σ’ Αυτόν πράγματι ανήκουν και να ζητήσουμε την οδηγία Του. Τότε τα χρήματα δεν θα γίνουν εμπόδιο για τη Βασιλεία του Θεού, αλλά μέσο για να εξαπλωθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θα γίνουν ευλογία και για μας και για τους άλλους. Γιατί θα έχουμε γίνει εμείς αγωγός της αγάπης του Θεού σ΄ αυτόν τον κόσμο.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ