Το παρελθόν

0
202

«Διότι αύτη είναι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς τον οίκον του Ισραήλ μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος· Θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών, και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών, και θέλω είσθαι εις αυτούς Θεός, και αυτοί θέλουσιν είσθαι εις εμέ λαός. Και δεν θέλουσι διδάσκει έκαστος τον πλησίον αυτού και έκαστος τον αδελφόν αυτού, λέγων· Γνώρισον τον Κύριον· διότι πάντες θέλουσι με γνωρίζει από μικρού έως μεγάλου αυτών· διότι θέλω είσθαι ίλεως εις τας αδικίας αυτών, και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμείσθαι πλέον. Λέγων δε καινήν, έκαμε παλαιάν την πρώτην· το δε παλαιούμενον και γηράσκον είναι πλησίον αφανισμού.¨(Εβραίους 8:10-13)

Ο πρώτος βασιλιάς της Σουηδίας Γουστάβος δεν ήταν από βασιλική γενιά. Πριν να ανεβεί στο θρόνο ήτανε ένας απλός πολίτης. Στο δεξί του χέρι είχε ένα σημάδι, ένα τατουάζ, όπως σήμερα το λένε, και γι΄ αυτό φρόντιζε πάντοτε το χέρι του να το έχει σκεπασμένο. Μα κάποια φορά, παρέστη ανάγκη να του κάνει ο γιατρός κάποια επέμβαση και έπρεπε να ξεσκεπάσει το χέρι του. Τότε όρκισε το γιατρό, να μη φανερώσει ό,τι κι αν έβλεπε. Και κατάπληκτος ο γιατρός είδε στο χέρι του βασιλιά να υπάρχει ένας γαλλικός σκούφος, σύμβολο των Γάλλων δημοκρατών, και από κάτω γραμμένο γαλλικά, «θάνατος του βασιλιά». Αυτά γράφτηκαν, όταν ήταν ένας επαναστάτης στη Γαλλία, προτού σαν ευνοούμενος του Ναπολέοντα ανέβει στο θρόνο. Και το παρελθόν του τον κατεδίωκε, ή μάλλον το έφερνε μαζί του. Είχε προσπαθήσει να το απαλείψει, μα δεν τα κατάφερνε. Ο Θεός όμως, όποιο κι αν στάθηκε το παρελθόν μας, είναι έτοιμος να ξεχάσει και να τα διαγράψει όλα, όχι μόνο, αλλά και να σβήσει κάθε ίχνος του παλιού ανθρώπου δημιουργώντας ένα καινούριο άνθρωπο, όπου το παρελθόν πλέον δεν λογαριάζεται, ούτε υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας τόσο πολύ αμαρτωλός, που να μην μπορεί να περιληφθεί στην αγάπη και το έλεος του Θεού. Αρκεί να θέλει να ταπεινωθεί και να αναγνωρίσει την κυριότητα του Θεού στη ζωή του. Το έργο του Ιησού Χριστού είναι τέλειο, ολόκληρο και δεν έχει ανάγκη από συμπλήρωμα ή προσπάθειες.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ