Ανάσταση, η μεγάλη διαφορά!

0
242

«Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτοις εκείνο, το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε διά τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς, και ότι εφάνη εις τον Κηφάν, έπειτα εις τους δώδεκα· μετά ταύτα εφάνη εις πεντακοσίους και επέκεινα αδελφούς διά μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουσιν έως τώρα, τινές δε και εκοιμήθησαν· έπειτα εφάνη εις τον Ιάκωβον, έπειτα εις πάντας τους αποστόλους· τελευταίον δε πάντων εφάνη και εις εμέ ως εις έκτρωμα. Διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των αποστόλων, όστις δεν είμαι άξιος να ονομάζωμαι απόστολος, διότι κατεδίωξα την εκκλησίαν του Θεού· αλλά χάριτι Θεού είμαι ότι είμαι· και η εις εμέ χάρις αυτού δεν έγεινε ματαία, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα, πλην ουχί εγώ, αλλ” η χάρις του Θεού η μετ” εμού. Είτε λοιπόν εγώ είτε εκείνοι, ούτω κηρύττομεν και ούτως επιστεύσατε.» (1 Κορινθίους 15:3-11)

Ένας χριστιανός συμβούλεψε έναν φίλο του να διαβάσει την Καινή Διαθήκη για να κρίνει μόνος του αν έπρεπε να πιστέψει στον Ιησού Χριστό ή όχι. Εκείνος το έκανε και κατόπιν ήρθε και του είπε: « Έκανα αυτό που μου είπες και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής ήταν σπουδαιότερος από το Χριστό». Ο φίλος του τότε του απάντησε: «Αν εσύ πας να κηρύξεις τον Ιωάννη τον βαπτιστή στους ανθρώπους κι εγώ το Χριστό, ποιος θα κερδίσει περισσότερους οπαδούς; Όχι ο Χριστός;». «Ναι, ίσως, μιας και οι άνθρωποι είναι τόσο θρησκόληπτοι». Ο χριστιανός χαμογέλασε. «Όχι γι’ αυτό φίλε μου. Αλλά για τον απλό λόγο ότι ο Ιωάννης δεν αναστήθηκε από τους νεκρούς, ενώ, όταν έθαψαν τον Ιησού, η γη δεν μπόρεσε να Τον κρατήσει. Αναστήθηκε!». Είναι πολλοί που έδωσαν τη ζωή τους και πέθαναν για την διδασκαλία τους και τις πεποιθήσεις τους. Κανείς όμως δεν αναστήθηκε. Κανείς απ’ αυτούς δεν πήρε πάνω του τις αμαρτίες μας. Κανείς τους δεν είναι τώρα ζωντανός ανάμεσά μας, να μας ακούει, να μας καταλαβαίνει, να μας δίνει δύναμη, χαρά, κουράγιο. Κανείς άνθρωπος ποτέ δεν μπόρεσε να μας προσφέρει λύτρωση από τον αμαρτωλό εαυτό μας και τη σαβούρα που κουβαλάμε(Μάρκος 7:21-23) μέσα μας, που λέγεται αμαρτία(Ρωμαίους 7:14-25). Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Δεν ήρθε για να κερδίσει οπαδούς. Τις πιο πολλές φορές τους έλεγε αλήθειες, που τους έκαναν να φεύγουν. Δεν ήρθε να ιδρύσει θρησκεία. Ήρθε να ψάξει και να βρει τον χαμένο άνθρωπο, τον αμαρτωλό που συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του. Ήρθε για να έχουμε ζωή και να την έχουμε με αφθονία!

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ