«Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Και ούτος είναι ο λόγος ο ευαγγελισθείς εις εσάς.» (1Πέτρου 1:25)

«Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριόν μου και ελευθερωτής μου· Θεός μου, βράχος μου· επ’ αυτόν θέλω ελπίζει· η ασπίς μου και το κέρας της σωτηρίας μου· υψηλός πύργος μου.» (Ψαλμός 18:2)

«Κλίνον εις εμέ το ωτίον σου· τάχυνον να με ελευθερώσης· γενού εις εμέ ισχυρός βράχος· οίκος καταφυγής, διά να με σώσης.» (Ψαλμός 31:2)

Στο βιβλίο «Οι γέφυρες των Ινδιών», περιγράφεται ένα γεγονός το οποίο συνέβη όταν οικοδομείτο μια από τις μεγαλύτερες γέφυρες. Η βροχή προκάλεσε πλημμύρα, και ο θόρυβος του ερχόμενου νερού ακουγόταν από απόσταση. Όλοι αγωνιούσαν για την τύχη της γέφυρας. Η καλή φήμη του αρχιτέκτονα γρήγορα θα ναυαγούσε. Σύντομα το τεράστιο σώμα του νερού φάνηκε και κάλυψε τη γέφυρα. Έπειτα φάνηκε ξανά από την άλλη μεριά. Οι εργάτες χαρούμενοι φώναζαν. Στέκει! Στέκει! Πάνω στο Ευαγγέλιο πέσανε σαν ορμητικό ποτάμι όλες οι μανιασμένες θύελλες της απιστίας. Μα κράτησε μέχρι σήμερα. Πάνω στο Ευαγγέλιο ξεσπάσανε διωγμοί, και ακόμη και σήμερα συνεχίζονται, μα αυτό κράτησε και προσφέρει λύτρωση στις ψυχές. Πάνω στο Ευαγγέλιο οι αιώνες δοκιμάστηκαν. Αυτοί περάσανε και χάθηκαν, μα το Ευαγγέλιο μένει απαρασάλευτο. Πάνω στο Ευαγγέλιο με ειρωνείες(Πράξεις 17:32) και χλευασμούς η πάντοτε χωλαίνουσα επιστήμη έκανε επίδειξη γνώσεων, μα βγήκε ντροπιασμένη. Πάνω στο Ευαγγέλιο μπορούμε να στηριχτούμε και να μην ντροπιαστούμε ποτέ. Μέσα στο Ευαγγέλιο θα βρούμε το τι θέλει ο Θεός από μας, τι έκανε και τι είναι για μας ο Θεός, πόσο μας αγάπησε και μας αγαπά, και πόσο θαυμαστή σωτηρία μας προσφέρει δια του Υιού Του, του Ιησού Χριστού. Με το Ευαγγέλιο στο χέρι και στην καρδιά μας, θα ζήσουμε ευάρεστα στον Θεό, θα μεγαλώσουμε σωστά τα παιδιά μας και θα γίνουμε ευλογία για τους γύρω μας.