Καθώς Εκείνος μας αγάπησε

0
271

«Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού, και πας όστις αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεόν. Όστις δεν αγαπά δεν εγνώρισε τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Εν τούτω εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστειλεν ο Θεός εις τον κόσμον, διά να ζήσωμεν δι” αυτού. Εν τούτω είναι η αγάπη, ουχί ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλ” ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Αγαπητοί επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός και ημείς χρεωστούμεν να αγαπώμεν αλλήλους. Τον Θεόν ουδείς είδε πώποτε· εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν, και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη εν ημίν. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εν αυτώ μένομεν και αυτός εν ημίν, διότι εκ του Πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς.» (1 Ιωάννη 4:7-13)

Κάποτε ένας νέος χριστιανός πήγε σ’ ένα πνευματικό άνθρωπο να του εξομολογηθεί μια αμαρτία του. «Φοβάμαι, του λέει, πως έχω κάνει μια αμαρτία. Αγαπώ τη γυναίκα μου πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν είναι αμαρτία αυτό;». Τότε, ο πιστός και αφιερωμένος άνθρωπος του Θεού τον ρώτησε. «Αγαπάς τη γυναίκα σου πιο πολύ απ’ όσο ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία Του;». «Όχι, δε νομίζω», απάντησε ο νέος. «Ε, τότε όχι μόνο αμαρτία δεν έκανες , μα νομίζω πως πρέπει να την αγαπάς περισσότερο(Εφεσίους 5:25).Γιατί το μέτρο που μας έδωσε ο Κύριος είναι να αγαπάμε τις γυναίκες μας, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία Του». Πόσο λάθος κάνουμε πολλές φορές να υπερτιμούμε την αγάπη μας! Δεν προσέχουμε τα όσα ο λόγος του Θεού λέει και παίρνουμε ανθρώπινα μέτρα και σταθμά για πράγματα που ο Κύριος μας έχει μιλήσει τόσο καθαρά. Η γυναίκα μας, και ο άντρας, είναι όχι ο άλλος εαυτός μας, όπως μερικοί λένε, αλλά ο ίδιος ο εαυτός μας. Έτσι μας βλέπει ο Θεός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τότε δεν υπάρχουν προβλήματα. Τότε δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το πρόβλημα είναι όταν αυτό που έχουμε στην καρδιά μας δεν είναι αγάπη, αλλά είδωλα. Αν κάνουμε είδωλο τον άνθρωπό μας, αν πάρει στην καρδιά μας τη θέση που ανήκει στο Χριστό, τότε είναι αμαρτία. Αυτή η αγάπη προς το είδωλό μας δεν είναι αγάπη, αλλά εγωισμός με άλλα ρούχα. Αυτό δεν θα το ευλογήσει ο Θεός. Θα το γκρεμίσει και μαζί του θα γκρεμιστεί και η καρδιά μας ολόκληρη. Γι’ αυτό ας ζητήσουμε από τον Κύριο να μας δώσει από τη δική Του την αγάπη(Ρωμαίους 5:5) στην καρδιά μας. Αυτή ποτέ δεν είναι αρκετή!

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ