Η ζωή, το πιο καλό κήρυγμα

0
254

«Διότι εις εμέ το ζην είναι ο Χριστός …» (Φιλιππησίους 1:21)

«Σεις είσθε το φως του κόσμου· πόλις κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθή· ουδέ ανάπτουσι λύχνον και θέτουσιν αυτόν υπό τον μόδιον, αλλ” επί τον λυχνοστάτην, και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, διά να ίδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν τοις ουρανοίς.» (Ματθαίος 5:14-16)

«Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους, να απέχητε από των σαρκικών επιθυμιών, αίτινες στρατεύονται κατά της ψυχής, να έχητε καλήν την διαγωγήν σας μεταξύ των εθνών, ίνα ενώ σας καταλαλούσιν ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων, όταν ίδωσιν αυτά, δοξάσωσι τον Θεόν εν τη ημέρα της επισκέψεως.» (1 Πέτρου 2:11-12)

Κάποιος ιεροκήρυκας έδωσε μια σειρά κηρυγμάτων από το Ευαγγέλιο, με σκοπό να κερδίσει στο Χριστό έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, που ήταν αξιόλογος και πολύ έξυπνος. Στο τέλος των ομιλιών ο άνθρωπος αυτός είπε ότι, πράγματι, είχε γίνει χριστιανός, «Και ποιο απ’ όλα τα κηρύγματα σας έπεισε για την αλήθεια του Ευαγγελίου;» ρώτησε ο κήρυκας ευχαριστημένος με τον εαυτό του. «Κηρύγματα; Κανένα από τα κηρύγματά σας. Αυτό που με έκανε να σκεφτώ σοβαρά, ήταν όταν μια φτωχή γυναίκα βγήκε από την εκκλησία και παραπάτησε μπροστά μου. Όταν άπλωσα το χέρι μου για να την βοηθήσω, εκείνη χαμογέλασε και μου είπε: «Σας ευχαριστώ. Αγαπάτε τον Σωτήρα Ιησού Χριστό;. Για μένα είναι τα πάντα!». Αυτά τα λόγια με έκαναν να συνειδητοποιήσω ότι βρισκόμουν σε λάθος δρόμο. Έχω ακόμη πολλές απορίες, αλλά τώρα και για μένα ο Χριστός είναι τα πάντα!». Πιο πολύ από τα λόγια μας μιλάει η ζωή μας. Μήπως για τον εαυτό μας, τις γνώσεις μας, τις ικανότητές μας; Μιλάει για Τον Κύριο και την αγάπη Του; Δείχνει τις αρετές Εκείνου που μας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό Του φως; Σε ποιόν Χριστό καλούμε τις ψυχές; Στο Χριστό γνώσεις και θρησκεία; Ή στον αληθινό και ζωντανό  Ιησού Χριστό, που μεταμορφώνει τον άνθρωπο και από πικρό και στυφό τον κάνει γλυκύ και χαρούμενο. Αν είμαστε γεμάτοι με τον Χριστό, τότε η ζωή μας θα εκπέμπει Χριστό. Αυτό είναι το πιο δυνατό και αποτελεσματικό κήρυγμα που σίγουρα θα φέρει καρπούς, θα φέρει και άλλους στον αγαπημένο μας Σωτήρα.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ