Άδεια ψυχή

0
232

«Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη· ημείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλ” αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ” αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα· εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού· και ο Κύριος έθεσεν επ” αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος αλλά δεν ήνοιξε το στόμα αυτού· εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν, και ως πρόβατον έμπροσθεν του κείροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνοιξε το στόμα αυτού.» (Ησαϊας 53:4-7)

«Ήμουν Εβραίος ραββίνος για 35 χρόνια. Γεννήθηκα στην Γιουγκοσλαβία. Διδάχθηκα να λέω προσευχές και ζούσα την αυστηρή ζωή, όπως ορίζεται για κάθε ευσεβή Εβραίο. Σε ηλικία 15 ετών πήγα σε θεολογική σχολή ραββίνων, όπου σπούδασα την Παλαιά Διαθήκη και το Ταλμούδ και έξι χρόνια αργότερα χειροτονήθηκα ραββίνος στη Ρουμανία. Στη συνέχεια υπηρέτησα στο Βέλγιο, στην Αγγλία και στην Καλιφόρνια. Η εικόνα μου προς τα έξω έδειχνε έναν ραββίνο ευτυχισμένο και πετυχημένο., αλλά η καρδιά μου ήξερε πόσο ανήσυχος και δυσαρεστημένος ήμουν, γιατί καταλάβαινα πως η ψυχή μου ήταν άδεια. Συνάντησα έναν Εβραίο, στον οποίο άνοιξα την καρδιά μου. Δεν ήξερα ότι ήταν πιστός του Χριστού. Μου υπέδειξε να διαβάσω το 53 κεφάλαιο του Ησαΐα. Διάβασα τα σχετικά με τον Ιησού από την Ναζαρέτ, που τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας, ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας, και πολλά άλλα χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, που ενώ τα είχα σπουδάσει δεν είχα ασχοληθεί με την ερμηνεία τους, που είναι βάλσαμο για πονεμένες καρδιές, σαν τη δική μου. Στη γλώσσα μας, Εμμανουήλ θα πει ο Θεός είναι μαζί μας, και δεν το είχα προσέξει. Σαν έφτασα στην Καινή Διαθήκη, από το πρώτο κιόλας εδάφιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, με περίμενε μια έκπληξη. Οι κατά σάρκα πρόγονοι του Ιησού, γιού του Δαβίδ, γιού του Αβραάμ, ήταν Εβραίοι. Δηλαδή μελετούσα τη ζωή ενός Εβραίου. Η καρδιά μου γέμισε το αιώνιο φως , που μόνο ο Μεσσίας Ιησούς Χριστός μπορεί να χαρίσει. Από τότε Τον έκανα προσωπικό μου Σωτήρα και Κύριο!». Λεγόμαστε χριστιανοί, μα γνωρίζουμε πραγματικά για τον Ιησού Χριστό; Πιο σωστά, γνωρίζουμε προσωπικά τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα, Τον έχουμε Κύριό μας;

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ