«Σεις είσθε το φως του κόσμου· πόλις κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθή· ουδέ ανάπτουσι λύχνον και θέτουσιν αυτόν υπό τον μόδιον, αλλ’ επί τον λυχνοστάτην, και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, διά να ίδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν τοις ουρανοίς.» (Ματθαίος 5:14-16)

Κάποιος περαστικός στο δρόμο ένα βράδυ είδε ένα τυφλό ζητιάνο να κάθεται σε μια γωνιά και να έχει δίπλα του μια λάμπα πετρελαίου. Τον είχε ξαναδεί εκεί και ήξερε ότι ήταν τυφλός. Του φάνηκε λοιπόν παράξενο. Για ποιο λόγο είχε τη λάμπα, μια και του ήταν άχρηστο το φως; Πήγε και ρώτησε τον ζητιάνο κι εκείνος του απάντησε: «Τη λάμπα δεν την έχω για μένα, αλλά για τους άλλους, για να μην πέσει κανείς πάνω μου κατά λάθος». Αν η ζωή μας έχει φως, οι άλλοι θα το δουν. Αν η ζωή μας λάμπει, θα το παρατηρήσουν. Μέσα στο σκοτάδι του κόσμου, που όλοι παραπαίουν στην αβεβαιότητα, χωρίς δικαιοσύνη και ηθική, υπάρχει ανάγκη για ένα φως, μια αχτίδα, μια ελπίδα. Το αναγεννημένο παιδί του Θεού, χωρίς να το επιδιώκει ιδιαίτερα, είναι ένα φως. Η ζωή του, γεμάτη από τη δικαιοσύνη και την καθαρότητα του Χριστού, ξεχωρίζει από χιλιόμετρα. Δείχνει την αλήθεια του Ευαγγελίου χειροπιαστά, ώστε ο καθένας να την δει και να μη σκοντάψει. Είναι μια μαρτυρία του τι μπορεί ο Χριστός να κάνει σε μια ζωή, σε μια καρδιά, όταν Τον ζητήσει να έρθει μέσα να κατοικήσει. Είναι μια ζωντανή έκφραση του θαύματος που ενεργεί στη μετανοημένη και ταπεινωμένη καρδιά το Πνεύμα του Θεού με την αναγέννηση(Ιωάννη 1:13, 3:3-8, 1 Ιωάννη 4:7, 5:1,18, 1Πέτρου 1:23). Το φως αυτό δεν το νικάει το σκοτάδι της αμαρτίας. Ο πιστός του Χριστού εδώ, κινείται ανάμεσά μας, κυκλοφορεί, ζει, εργάζεται και σκορπίζει το φως του Κυρίου του, ώστε κανείς να μην πει εκείνη την ημέρα, μπροστά στο βήμα του Κυρίου, δεν είδα, δεν κατάλαβα!