Η πίστη του Θωμά

0
274

«Θωμάς δε, εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος Δίδυμος, δεν ήτο μετ” αυτών ότε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθηταί· Είδομεν τον Κύριον. Ο δε είπε προς αυτούς· Εάν δεν ίδω εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ήλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, δεν θέλω πιστεύσει. Και μεθ” ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς μετ” αυτών. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ αι θύραι ήσαν κεκλεισμέναι, και εστάθη εις το μέσον και είπεν· Ειρήνη υμίν. Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν· Φέρε τον δάκτυλόν σου εδώ και ίδε τας χείρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν· Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Επειδή με είδες, Θωμά, επίστευσας· μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν.» (Ιωάννη 20:24)

Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα μπορούσε κάποιος πιστός του Χριστού σήμερα να είναι πιο ευτυχισμένος από τους μαθητές του Κυρίου, που Τον είχαν τόσα χρόνια ανάμεσά τους. Τον έβλεπαν να κάνει τόσα θαύματα, άκουγαν από τα χείλη Του να μιλά για τα θαυμάσια του Θεού-Πατέρα, παρακολουθούσαν βήμα-βήμα τη ζωή Του εδώ στη γη μας και Τον είδαν ζωντανό μετά τον θάνατο και την Ανάστασή Του! Είναι λόγια του Ίδιου του Κυρίου μας, που μετά την Ανάστασή Του τα απηύθυνε στον Θωμά, όταν εκείνος πείστηκε για την αλήθεια της Ανάστασής Του μπροστά στον «τύπο των ήλων». Η πίστη του Θωμά ήθελε χειροπιαστές αποδείξεις για να στηριχτεί και να στεριώσει. Ήθελε αποδείξεις που να περνούν μέσα από τον κόσμο των πέντε αισθήσεων, έναν κόσμο τόσο φτωχό και περιορισμένο! Ούτε η ανθρώπινη επιστήμη πια στηρίζεται σ’ αυτές. Ο πιστός άνθρωπος του Χριστού έχει ανοιχτό μπροστά του έναν άλλο ολόκληρο θαυμαστό κόσμο δια της πίστεως. Η σωστή σειρά δεν είναι «γνωρίζω γι’ αυτό πιστεύω», αλλά «πιστεύω γι΄ αυτό γνωρίζω», όπως ακριβώς ο Πέτρος το είπε στον Κύριο, τότε που πολλοί μαθητές Του πειράχθηκαν κι έφυγαν από κοντά Του (Ιωάννη 6:69). Ο άνθρωπος που πιστεύει χωρίς να δει με τα σαρκικά του μάτια, είναι τρισευτυχισμένος. Απολαμβάνει από τώρα τον Ουρανό, τον Κύριο του Ουρανού, την αγάπη Του, την οδηγία Του, τη χαρά Του. Αυτά καμιά από τις πέντε αισθήσεις δεν τα χαρίζει. Η περίπτωση του Θωμά μας αποκαλύπτει και κάτι ακόμα πολύ σοβαρό. Μπορεί τον Ιησού Χριστό να Τον έχουμε πλησιάσει εγκεφαλικά, συναισθηματικά. Μπορεί ακόμη να ζούμε σε στενή κοινωνία μαζί Του, όπως ο Θωμάς. Δικός μας Σωτήρας και Κύριος γίνεται μόνο με την πίστη. Χωρίς πίστη δεν ανοίγονται μάτια να καταλάβουμε, δεν ανοίγει η καρδιά να δεχτεί, να αγκαλιάσει, να καθαριστεί.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ