Ο κόσμος του παιδιού

0
302

«Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να ήναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σώφρων, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, ουχί μέθυσος, ουχί πλήκτης, ουχί αισχροκερδής, αλλ” επιεικής, άμαχος, αφιλάργυρος, κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκον, έχων τα τέκνα αυτού εις υποταγήν μετά πάσης σεμνότητος· διότι εάν τις δεν εξεύρη να κυβερνά τον εαυτού οίκον, πως θέλει επιμεληθή την εκκλησίαν του Θεού; να μη ήναι νεοκατήχητος, διά να μη υπερηφανευθή και πέση εις την καταδίκην του διαβόλου. Πρέπει δε αυτός να έχη και παρά των έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, διά να μη πέση εις ονειδισμόν και παγίδα του διαβόλου.» (1 Τιμοθέου 3:2-7)

Του είχαν κάνει δώρο για τα γενέθλιά του μια υδρόγειο σφαίρα. Το αγοράκι την αγαπούσε τόσο, ώστε το βράδυ που κοιμόταν την κρατούσε πλάι στο κρεβάτι του. Ένα βράδυ ο πατέρας του ήθελε κάτι να μελετήσει στην υδρόγειο. Νομίζοντας πως ο γιός του κοιμόταν, μπήκε στο δωμάτιο στις άκρες των δακτύλων του, πήρε την υδρόγειο σφαίρα και κατευθύνθηκε προς την πόρτα. Μόλις όμως πήγε να βγει, το παιδί αναπήδησε από το κρεβάτι του και φώναξε: «Ε, μπαμπά, τι πας να κάνεις στον κόσμο μου;» Η ξαφνική και απρόσμενη αυτή ερώτηση, ειπωμένη τόσο αυθόρμητα, καρφώθηκε στη σκέψη του πατέρα, κι άρχισε να παίρνει πιο συγκεκριμένη και πλήρη μορφή: «Πόσο επηρεάζω πραγματικά τον κόσμο του παιδιού μου; Πόσο σοβαρά ασχολούμαι μ’ αυτό; Πόσο υπεύθυνα πήρα το έργο αυτό της ανατροφής του; Πόσο φόβο Θεού του έδωσα στην καρδιά του, πόση πειθαρχία στη ζωή του, τι παράδειγμα πίστης του προσφέρω με τη δική μου τη ζωή; Ποιες αξίες του προβάλλω για πιο σημαντικές και αξιόλογες; Ποιος είναι ο δικός μου ο κόσμος, τι ζω, τι πιστεύω, πως βιώνω αυτό που πιστεύω;» Ποιο Χριστό περιμένουμε να πάρουν τα παιδιά μας; Αν θέλουμε να πάρουν τον Ένα, τον μοναδικό, τον ζωντανό Ιησού Χριστό της Αγίας Γραφής, είναι ανάγκη να Τον ζούμε εμείς προηγουμένως, να Τον υπηρετούμε μ’ όλη μας την ψυχή και να τα μεγαλώνουμε με τη δική Του σοφία και καθοδήγηση. Το πολυτιμότερο που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας είναι ο Ιησούς Χριστός με τη ζωή μας φανερός και ανάγλυφος επάνω μας. Έτσι κερδίζονται τα παιδιά μαςστον Ιησού Χριστό και αποκτούν αιώνια ζωή.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ