Ριψοκίνδυνο ταξίδι

0
274

«Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού· Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθή. Διότι όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν· και όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού, θέλει ευρεί αυτήν. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού; Διότι μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξιν αυτού. Αληθώς σας λέγω, είναι τινές των εδώ ισταμένων, οίτινες δεν θέλουσι γευθή θάνατον, εωσού ίδωσι τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού.» (Ματθαίος 16:24-28)

Η πιο αποτελεσματική ίσως διαφήμιση που γράφτηκε ποτέ, εμφανίστηκε σε μια Λονδρέζικη εφημερίδα στις αρχές του εικοστού αιώνα. Έγραφε: «Ζητούνται άντρες για επικίνδυνο ταξίδι. Χαμηλή αμοιβή, τρομερό κρύο, ολόκληροι μήνες απόλυτου σκοταδιού, συνεχείς κίνδυνοι. Ασφαλής επιστροφή αμφίβολη». Αυτά ήταν τα λόγια που έγραφε ο Sir Ernest Shackleton, ο  γνωστός εξερευνητής του Νότιου Πόλου. Σχολιάζοντας την καταπληκτική ανταπόκριση που είχε η διαφήμισή του, ο Shackleton είπε: «Φαινόταν σαν να ήταν όλοι οι άντρες της Μεγάλης Βρετανίας αποφασισμένοι να μας συνοδέψουν». Κατά περίεργο τρόπο αυτό το ριψοκίνδυνο ταξίδι τους προσέλκυε. Έτσι και ο Ιησούς Χριστός, κάλεσε όσους θα ήθελαν να Τον ακολουθήσουν σ’ ένα δύσκολο ταξίδι στο δρόμο του Σταυρού(Λουκάς 9:23). Δρόμο στενό(Ματθαίος 7:13-14) κι ανηφορικό . Δρόμο γεμάτο διωγμούς(Ματθαίος 5:10), στέρηση των επιγείων αγαθών, περιφρόνηση από τους ανθρώπους. Διαμέσου των αιώνων χιλιάδες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά Του, απαρνούμενοι τα πάντα για να πάνε μαζί Του. Από όλα τα κοινωνικά στρώματα, όλα τα επίπεδα μόρφωσης, όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, όλες τις εποχές. Ένας-ένας ξεχωριστά πήραν την απόφαση να ριψοκινδυνέψουν τα πάντα, χάριν του στόχου αυτού. Μα αντίθετα από το ταξίδι του Shackleton, υπάρχει ασφαλής άφιξη στον προορισμό. Ο Ιησούς Χριστός μας είχε υποσχεθεί ότι θα μας πάρει σίγουρα μαζί Του στον Ουρανό. Είναι έκπληξη το τι μας περιμένει εκεί(1 Κορινθίους 2:9), αλλά σίγουρα μας έχει ετοιμάσει τόπο εκεί(Ιωάννη 14:2-3). Δεν είναι τίποτα αμφίβολο σχετικά με αυτό. Το ταξίδι του Shackleton κάποτε τελείωσε. Μα ο Χριστός συνεχίζει να καλεί(Ρωμαίους 1:6) όλους όσους θέλουν να Τον υπηρετήσουν, ακόμα και σήμερα(Εβραίους 3:7-8).

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ