Είσαι στο φως ή στο σκοτάδι;

0
319

«Σεις είσθε το άλας της γής· εάν δε το άλας διαφθαρή, με τι θέλει αλατισθή; εις ουδέν πλέον χρησιμεύει ειμή να ριφθή έξω και να καταπατήται υπό των ανθρώπων. Σεις είσθε το φως του κόσμου· πόλις κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθή· ουδέ ανάπτουσι λύχνον και θέτουσιν αυτόν υπό τον μόδιον, αλλ” επί τον λυχνοστάτην, και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, διά να ίδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν τοις ουρανοίς.» (Ματθαίος 5:13-16)

«Και αύτη είναι η κρίσις, ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμον, και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φώς· διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πας, όστις πράττει φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, διά να μη ελεγχθώσι τα έργα αυτού· όστις όμως πράττει την αλήθειαν, έρχεται εις το φως, διά να φανερωθώσι τα έργα αυτού ότι επράχθησαν κατά Θεόν.» (Ιωάννη 3:19-21)

Πάνω στο οικόσημο του Γάλλου ιππότη Μπαγιάρ ήταν γραμμένο ανάμεσα στα άλλα το εξής: «Δέχτηκα το φως για να το δίνω» και δίπλα υπήρχε το έμβλημα ενός φεγγαριού που φωτίζει τη γη. Όταν ο Μωυσής πέρασε κάποιο διάστημα σε επικοινωνία με το Θεό στο όρος Σινά, κατέβηκε και το πρόσωπό του ακτινοβολούσε τόσο, ώστε οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να το βλέπουν και του έβαλλαν κάλυμμα. Τα παιδιά του Θεού, καθώς έρχονται σε κοινωνία με τον Θεό και όσο περισσότερο έρχονται σε κοινωνία μ’ Αυτόν, τόσο περισσότερο ακτινοβολεί η ζωή τους από το φως Του. Ήμασταν κάποτε άνθρωποι του σκοταδιού κι η καρδιά μας ήταν μαύρη. Κάποια μέρα συναντηθήκαμε με τον Ιησού Χριστό, που είναι το Φως(Ιωάννη 1:9) του κόσμου, και φωτίστηκε η ψυχή μας και γεμίσαμε κι εμείς από το δικό Του Φως. Όμως δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Πήραμε το φως, όχι για να το κρατήσουμε εγωιστικά, αλλά για να το δώσουμε στους γύρω μας. Είμαστε εδώ στη γη για να αντανακλούμε το Φως Του. Ο Κύριός μας, μας έδωσε εξουσία να γίνουμε παιδιά του Θεού. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Το φως λάμπει μέσα στο σκοτάδι από χιλιόμετρα μακριά. Αν εκείνοι που μας περιτριγυρίζουν δεν βλέπουν το φως του Χριστού να λάμπει πάνω μας, ας αναρωτηθούμε, μήπως ακόμα βρισκόμαστε στο σκοτάδι. Πριν στραφούμε στους γύρω για να τους φωτίσουμε, ας γεμίσει η δική μας ζωή με φως αληθινό, ας λουστούμε το φως της αλήθειας του Χριστού με μετάνοια που καθαρίζει, που λυτρώνει, που μεταμορφώνει. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί από μόνος του να φωτίσει ή να είναι φως. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αντανακλά το φως που δέχεται. Το φως το αληθινό είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν γεμίσουμε με τον Ιησού Χριστό, αν κατοικήσει στην καρδιά μας, τότε θα γίνουμε πηγή για όλους όσους θέλουν την Αλήθεια και τη Ζωή μέσα τους.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ