Χάθηκε στις φλόγες

0
221

« Και εισελθών διήρχετο την Ιεριχώ· και ιδού, άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος, όστις ήτο αρχιτελώνης, και ούτος ήτο πλούσιος, και εζήτει να ίδη τον Ιησούν τις είναι, και δεν ηδύνατο διά τον όχλον, διότι ήτο μικρός το ανάστημα.  και δραμών εμπρός ανέβη επί συκομορέαν διά να ίδη αυτόν· επειδή δι” εκείνης της οδού έμελλε να περάση. Και ως ήλθεν εις τον τόπον ο Ιησούς, αναβλέψας είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν· Ζακχαίε, κατάβα ταχέως· διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν τω οίκω σου. Και κατέβη ταχέως και υπεδέχθη αυτόν μετά χαράς. Και ιδόντες άπαντες εγόγγυζον, λέγοντες ότι εις αμαρτωλόν άνθρωπον εισήλθε να καταλύση. Σταθείς δε ο Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριον· Ιδού, τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους πτωχούς, και εάν εσυκοφάντησά τινά εις τι, αποδίδω τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι, Σήμερον έγεινε σωτηρία εις τον οίκον τούτον, καθότι και αυτός υιός του Αβραάμ είναι. Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήση και να σώση το απολωλός.» (Λουκάς 19:1-10)

Μια γυναίκα είχε εγκλωβιστεί στον τελευταίο όροφο ενός κτιρίου που καιγόταν. Οι φλόγες και ο καπνός δεν επέτρεπαν καμιά διαφυγή. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, ένας απ’ αυτούς σκαρφάλωσε με τη σκάλα ως το παράθυρο όπου βρισκόταν η γυναίκα και φώναζε απελπισμένα για βοήθεια. Άπλωσε τα χέρια του και της ζήτησε να τον εμπιστευτεί να την μεταφέρει κάτω, σε ασφαλές μέρος. Εκείνη όμως, όταν έσκυψε κάτω και είδε τη μεγάλη απόσταση, που θα έπρεπε να διανύσουν μέχρι να φτάσουν κάτω, πανικοβλήθηκε και τραβήχτηκε προς τα μέσα. Μάταια ο πυροσβέστης την παρακαλούσε επίμονα. Ο φόβος της δεν την άφησε να τον εμπιστευτεί. Όταν τελικά ο πυροσβέστης υποχρεώθηκε να επιστρέψει κάτω άπραγος, είπε με δάκρυα στα μάτια: «Έκανα ό,τι μπορούσα για να τη σώσω, αλλά δεν με άφησε!». Αυτός είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Η φωτιά της αμαρτίας του κυκλώνει, με κίνδυνο να τους καταστρέψει την ψυχή τους αιώνια, στην απώλεια, στο παντοτινό σκοτάδι. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να τους σώσει, να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους, να καθαρίσει την καρδιά τους, να τους φέρει στο φως, στη ζωή την αιώνια(1 Ιωάννη 5:13), στην ασφάλεια και τη χαρά. Εκείνοι όμως πεισματικά Του αντιστέκονται. Αρνούνται να Τον εμπιστευτούν, και μοιάζουν με αυτή τη γυναίκα, που χάθηκε στις φλόγες, ενώ θα μπορούσε να είχε σωθεί. Χάνουν κάθε μέρα τη ζωή τους μακριά από το Θεό, και φεύγουν ένας-ένας από αυτόν τον κόσμο για την αιώνια απώλεια, ανεπιστρεπτί. Η αγάπη του Θεού μας περιμένει. Η σωτηρία του Ιησού Χριστού είναι τέλεια και προσφέρεται δωρεάν στον κάθε έναν που θα μετανοήσει και θα θελήσει να ξεφύγει από την φωτιά, να σωθεί!

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ