Σωτήρας ή Κριτής;

0
231

«και παρήγγειλεν εις ημάς να κηρύξωμεν προς τον λαόν και να μαρτυρήσωμεν ότι αυτός είναι ο ωρισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Εις τούτον πάντες οι προφήται μαρτυρούσιν, ότι διά του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεσιν αμαρτιών πας ο πιστεύων εις αυτόν.» (Πράξεις 10:42-43)

«Τους καιρούς λοιπόν της αγνοίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλλει εις πάντας τους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσι, διότι προσδιώρισεν ημέραν εν ή μέλλει να κρίνη την οικουμένην εν δικαιοσύνη, διά ανδρός τον οποίον διώρισε, και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών.» (Πράξεις 17:31-32)

Υπάρχει μια ιστορία για έναν γιατρό, που το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν ότι υποτιμούσε τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Μιλούσε γι’ Αυτόν με υποτιμητικό τρόπο και Τον περιφρονούσε αποκαλώντας Τον «ο γιος του μαραγκού». Κάποτε αρρώστησε βαριά και κόντευε να πεθάνει. Το καταλάβαινε ότι το τέλος του πλησίαζε και το πνεύμα του ήταν πολύ ταραγμένο. Κάποια στιγμή είπε: «Πεθαίνω κι αυτό που με πειράζει πιο πολύ απ’ όλα είναι ότι θα κριθώ από τον γιο του μαραγκού!». Αυτός ο άνθρωπος είχε να αντιμετωπίσει το φοβερό μέλλον που περιμένει όλους όσοι απορρίπτουν τον Χριστό. Εντούτοις, ακόμη και στα τελευταία του, ο Θεός θα του έδινε άλλη μια ευκαιρία, αν στρεφόταν στον Σωτήρα με μετάνοια. Γιατί ο Μονογενής Υιός του Θεού ήρθε στη γη μας και έγινε «ο γιος του μαραγκού», μόνο και μόνο από αγάπη για τον καθένα μας ξεχωριστά, για να γίνει ο Σωτήρας μας, πληρώνοντας με το ίδιο Του το αίμα την δική μας αμαρτία. Έκανε τέλειο το έργο του Σταυρού και το σφράγισε με την ένδοξη ανάστασή Του. Και από τότε κάθε μέρα με πολύ πόνο ψάχνει για μια – μια ψυχή, να έρθει στον εαυτό της, να μετανοήσει για την αμαρτία της και να Τον αναγνωρίσει Σωτήρα και Κύριο. Μακροθυμεί και περιμένει. Κάνει πως δεν βλέπει την απαξιωτική συμπεριφορά μας. Γιατί ένα θέλει: να μας σώσει. Να μας φέρει σε επίγνωση και μετάνοια. Να μας χαρίσει αιώνια ζωή. Να μας λυτρώσει από το σκοτάδι και το θάνατο. Να μας δώσει την ευλογία της σωτηρίας και όχι την καταδίκη της αιώνιας απώλειας. Όποιος όμως δεν Τον δεχτεί τώρα ως Σωτήρα, θα έχει να Τον αντιμετωπίσει εκείνη την ημέρα, μπροστά στο βήμα Του, ως Κριτή!

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ