Το ξεχασμένο βιβλίο

0
381

«Εάν ο νόμος σου δεν ήτο η τρυφή μου, τότε ήθελον χαθή εν τη θλίψει μου. Εις τον αιώνα δεν θέλω λησμονήσει τας εντολάς σου, διότι εν αυταίς με εζωοποίησας.» (Ψαλμός 119:92-93)

«Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου.» (Ψαλμός 119:105)

«Γίνεσθε δε εκτελεσταί του λόγου και μη μόνον ακροαταί, απατώντες εαυτούς. Διότι εάν τις ήναι ακροατής του λόγου και ουχί εκτελεστής, ούτος ομοιάζει με άνθρωπον, όστις θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπον εν κατόπτρω·  διότι εθεώρησεν εαυτόν και ανεχώρησε, και ευθύς ελησμόνησεν οποίος ήτο. Όστις όμως εγκύψη εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας και επιμείνη εις αυτόν, ούτος γενόμενος ουχί ακροατής επιλήσμων, αλλ” εκτελεστής έργου, ούτος θέλει είσθαι μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού.» (Ιάκωβος 1:22-25)

Ένα μικρό αγόρι παρατήρησε ένα δερματόδετο μαύρο βιβλίο, γεμάτο σκόνη, κάπου ψηλά πάνω σ’ ένα ράφι στον τοίχο. Του κίνησε την περιέργεια κι έτσι ρώτησε τη μητέρα του. Εκείνη προς στιγμήν έδειξε αμήχανη και του απάντησε βιαστικά: «Αυτή είναι η Αγία Γραφή. Είναι το βιβλίο του Θεού». Το αγοράκι σκέφθηκε για λίγο κι ύστερα είπε: «Άρα, αφού αυτό είναι το βιβλίο του Θεού, γιατί δεν Του το επιστρέφουμε; Έτσι κι αλλιώς κανείς εδώ μέσα δεν το διαβάζει». Πράγματι, η Βίβλος είναι το βιβλίο του Θεού(Ρωμαίους 1:!), αλλά Εκείνος δεν θέλει να Του το επιστρέψουμε. Για μας το έγραψε. Για μας έβαλε τόσους και τόσους διαφορετικούς ανθρώπους ανά τους αιώνες να το γράψουν, με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματός Του. Για μας άφησε εκεί μέσα γραμμένα τα λόγια Του, τα όσα έκανε και κάνει για μας και το τι θέλει και περιμένει από μας. Σε πολλά σπιτικά υπάρχει η Αγία Γραφή, ή τουλάχιστον ένα μέρος της, η Καινή Διαθήκη. Σπάνια όμως ή καθόλου την διαβάζουν. Μένει πάνω σ’ ένα ράφι, να σκονίζεται, και να «φυλάει το σπίτι». Ίσως, όταν συμβεί κάποια τραγωδία ή κάποιος θάνατος στην οικογένεια, κάποιος να βρεθεί να την ανοίξει, μα και τότε πάλι δεν θα ξέρει που να βρει αυτό ακριβώς που έχει ανάγκη στη δύσκολη στιγμή του. Ο Θεός θέλει όχι απλώς να έχουμε το Βιβλίο Του, αλλά να το μελετούμαι καθημερινά, να παίρνουμε πνευματική τροφή και δύναμη, για να αναπτυχθούμε και να προοδεύσουμε. Όπως ακριβώς παίρνουμε την υλική τροφή για το σώμα μας, έχουμε ανάγκη την πνευματική τροφή για την ψυχή μας. Σταθερά και συστηματικά. Να μην αφήσουμε την Βίβλο να γίνει το ξεχασμένο Βιβλίο στο σπίτι μας. Να μην παραμελούμε την καθημερινή μας μελέτη, για να παίρνουμε οδηγία για το κάθε μας βήμα, να μπορούμε να νικάμε τους πειρασμούς και να προχωρούμε με πιστότητα στο δρόμο του Κυρίου μας.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ