«Και η πόλις δεν έχει χρείαν του ηλίου ουδέ της σελήνης, διά να φέγγωσιν εν αυτή· διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν, και ο λύχνος αυτής είναι το Αρνίον. Και τα έθνη των σωζομένων θέλουσι περιπατεί εν τω φωτί αυτής· και οι βασιλείς της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν. Και οι πυλώνες αυτής δεν θέλουσι κλεισθή την ημέραν· διότι νυξ δεν θέλει είσθαι εκεί. Και θέλουσι φέρει την δόξαν και την τιμήν των εθνών εις αυτήν. Και δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν ουδέν το οποίον μιαίνει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνον οι γεγραμμένοι εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου.» (Αποκάλυψη 21:23-27)

Πριν από χρόνια το Πλανητάριο της Νέας Υόρκης διαφήμισε ότι οργάνωνε ένα ταξίδι στο φεγγάρι για το ευρύ κοινό και ότι δεχόταν αιτήσεις από όσους ήθελαν να συμπεριληφθούν στους επιβάτες. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες έγιναν 18000 αιτήσεις γι’ αυτό το ταξίδι των 240000 μιλίων. Η πρόταση φυσικά ήταν φάρσα. Ένας ψυχολόγος που μελέτησε τις αιτήσεις και τα σημειώματα των υποψηφίων επιβατών, έφτασε στο συμπέρασμα ότι πολλοί απ’ αυτούς ήθελαν να ξεφύγουν από τα προβλήματα και την μονοτονία της ζωής τους. Μια κυρία έγραφε: «Θα ήταν υπέροχο να μπορεί να φύγει κανείς από αυτή τη γη … και να ταξιδέψει σ’ ένα όμορφο, ειρηνικό, ασφαλές μέρος». Που να ήξερε τότε η καημένη, ότι καθόλου όμορφο και ασφαλές δεν είναι. Οι αστροναύτες αργότερα, μόνο για λίγο μπόρεσαν να σταθούν πάνω του, με ειδικούς εξοπλισμούς. Μα αν η καρδιά σου είναι μαύρη και πικραμένη, όπου κι αν πας δεν βρίσκεις ανάπαυση. Μόνο ο Ιησούς Χριστός φωτίζει την ψυχή μας, καθαρίζει την καρδιά μας, μας χαρίζει ειρήνη, που τόσο μάταια ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν σε διάφορες διεξόδους. Και μας ετοιμάζει έναν άλλο τόπο(Ιωάννη 14:2-3), ένδοξο και λαμπρό, για κείνους που Τον αγαπούν(1 Κορινθίους 2:9) και Τον διάλεξαν για Κύριό τους. Με τα μάτια της πίστης μπορούμε να βλέπουμε πέρα από το φεγγάρι και τον ήλιο, την Ουράνια Πόλη του Θεού, που μας περιμένει.