«Ότι εάν ομολογήσης διά του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθή· διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν.» (Ρωμαίους 10:9-10)

Ένας πιστός άνθρωπος συζητούσε μ’ ένα φίλο του για το μεγάλο θέμα της σωτηρίας της ψυχής. Ο φίλος του αυτός έλεγε πως ήθελε να πιστέψει στο Χριστό, αλλά πως μπορούσε να το κάνει, πριν αισθανθεί στην καρδιά του ότι τον έχει σώσει ο Χριστός; Ο πιστός του είπε: «Δε μου λες, πότε πηγαίνεις στο γιατρό; Όταν είσαι καλά ή όταν είσαι άρρωστος;» «Όταν είμαι άρρωστος. Τι εννοείς;;» «Και τι περιμένεις να κάνει ο γιατρός;» «Ε! να μου δώσει κάποιο φάρμακο ή κάποια θεραπεία, που να με κάνει καλά». «Ωραία φαντάζεσαι να του έλεγες, ξέρετε γιατρέ μου, δεν μπορώ να πάρω το φάρμακο, αν πρώτα δεν νοιώσω ότι γιατρεύτηκα; Προφανώς θα σε έστελνε στο ψυχιατρείο …». Ο φίλος του κατάλαβε. Είναι ανάγκη πρώτα να εμπιστευθούμε τους εαυτούς μας στα χέρια του Μεγάλου Γιατρού των ψυχών μας και να πιστέψουμε ότι θα μας δεχτεί και θα μας θεραπεύσει από την αμαρτία μας(Ψαλμός 41:4), κι έπειτα θα έρθουν οι καρποί, οι αποδείξεις της σωτηρίας μας. Δεν στηριζόμαστε στα συναισθήματά μας, για τη σωτηρία μας. Ούτε μπορεί τη μια στιγμή που «νοιώθουμε καλά» να είμαστε σωσμένοι και την άλλη στιγμή που «νοιώθουμε πεσμένοι» να μην είμαστε. Η σωτηρία μας βρίσκεται στο σταυρό του Ιησού Χριστού και στη δοξασμένη Του ανάσταση. Με την πίστη γίνονται και τα δυο δικά μας: θάνατος του παλιού εαυτού μας, και καινούρια γέννηση από το Πνεύμα του Θεού, σε καινούριο περπάτημα, χέρι – χέρι με τον Ιησού Χριστό. Είναι βίωμα καθημερινό.