Δημοφιλής καπετάνιος

0
269

«Και εσάς όντας νεκρούς διά τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησεν, εις τας οποίας περιεπατήσατέ ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους υιούς της απειθείας· μεταξύ των οποίων και ημείς πάντες ανεστράφημέν ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και οι λοιποί· ο Θεός όμως πλούσιος ων εις έλεος, διά την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού· κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι· και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις διά Ιησού Χριστού, διά να δείξη εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού διά της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις.» (Εφεσίους 2:1-9)

Υπάρχουν δυο αφεντικά σ’ αυτό τον κόσμο, το καθένα με το βασίλειό του. Γεννηθήκαμε στο βασίλειο του σκοταδιού. Πριν συναντήσουμε τον Χριστό ήμασταν υπήκοοι στο κράτος του εγωισμού, όπου ο καθένας κάνει αυτό που τον ευχαριστεί. Έτσι λειτουργεί το κράτος της εξουσίας του Σατανά: «Πράττοντας τα θελήματα της σάρκας και των διαλογισμών». Κάποιος πιστός άνθρωπος παρομοίαζε αυτό το βασίλειο του σκοταδιού με ένα ναυαγισμένο πλοίο, που θα βουλιάξει σύντομα. Ο καπετάνιος, ξέροντας πως το πλοίο του είναι χαμένο, πάει στο μεγάφωνο και λέει στους επιβάτες: «Όλοι οι επιβάτες της Β’ και Γ’ θέσης μπορούν να πάνε στην Α’ θέση. Είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε. Όποιος θέλει μπορεί να πάει στο μπαρ να πιεί ελεύθερα. Όλα είναι δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να παίξετε ποδόσφαιρο στην τραπεζαρία. Κι αν σπάσουν οι λάμπες μην ανησυχείτε!» Οι επιβάτες σκέφτονται: «Μα τι θαυμάσιος καπετάνιος! Μας αφήνει να κάνουμε ό,τι θέλουμε πάνω στο πλοίο!». Ναι, αλλά σε λίγα λεπτά θα πνιγούν όλοι τους. Στο βασίλειο του κόσμου μπορεί κανείς να γευτεί τα πάντα: ηδονές, ναρκωτικά, υλικά αγαθά … Νομίζει πως είναι βασιλιάς, κύριος του εαυτού του. Κι όμως, είναι χαμένος. Είναι μόνο θέμα χρόνου. Τι είναι σωτηρία που χαρίζει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού; «Μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού Του Υιού» (Κολοσσαείς 1:13). Τώρα Εκείνος είναι ο Καπετάνιος μας, ο Κύριός μας. Ζούμε σύμφωνα με το δικό Του «θέλω». Κάνουμε αυτό που αρέσει σ’ Εκείνον. Αυτή είναι και η δική μας χαρά!

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ