Σήμερα!

0
215

«Διά τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Αγιον· Σήμερον, εάν ακούσητε της φωνής αυτού, μη σκληρύνητε τας καρδίας σας ως εν τω παραπικρασμώ κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμω, όπου οι πατέρες σας με επείραααν, με εδοκίμασαν και είδον τα έργα μου τεσσαράκοντα έτη· διά τούτο δυσηρεστήθην εις την γενεάν εκείνην και είπον· Πάντοτε πλανώνται εν τη καρδία αυτών και αυτοί δεν εγνώρισαν τας οδούς μου· ούτως ώμοσα εν τη οργή μου, δεν θέλουσιν εισέλθει εις την κατάπαυσίν μου· προσέχετε, αδελφοί, να μη υπάρχη εις μήδενα από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήση από Θεού ζώντος, αλλά προτρέπετε αλλήλους καθ” εκάστην ημέραν, ενόσω ονομάζεται το σήμερον, διά να μη σκληρυνθή τις εξ υμών διά της απάτης της αμαρτίας· διότι μέτοχοι εγείναμεν του Χριστού, εάν κρατήσωμεν μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχήν της πεποιθήσεως, ενώ λέγεται· Σήμερον, εάν ακούσητε της φωνής αυτού, μη σκληρύνητε τας καρδίας σας ως εν τω παραπικρασμώ.» (Εβραίους 3:7-15)

Σήμερα κήρυττε σε μια Εκκλησία ένας δούλος του Θεού, διέκρινε ανάμεσα στους άλλους μια κοπέλα, που φαινόταν ότι το μήνυμα είχε αγγίξει την καρδιά της. Στο τέλος της συνάθροισης την πλησίασε και την ρώτησε αν ήθελε να προσευχηθεί και να ζητήσει από το Χριστό να την συγχωρήσει και να της χαρίσει μια καινούρια καρδιά. Η κοπέλα είπε θα ήθελε, αλλά όχι απόψε. Ίσως αύριο, ίσως την επόμενη Κυριακή. Ο άνθρωπος του Θεού την πρότρεψε: «Δεν είναι δικό μας το αύριο. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι ημέρα σωτηρίας». Με λόγια από του Θεού το Λόγο προσπαθούσε να την πείσει να πάρει την απόφαση της ολοκληρωτικής της παράδοσης στο Θεό, όμως εκείνη ακόμα δίσταζε. «Όχι απόψε», είπε και έφυγε. Το πρωί διηγόταν στην μητέρα της τι είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ. «Μπορείς να πας στην Εκκλησία την άλλη Κυριακή», είπε η μητέρα της και την καθησύχασε. Εκείνη τη στιγμή όμως η κοπέλα ένιωσε ένα πόνο στο στήθος και το επόμενο λεπτό ήταν στο πάτωμα νεκρή! Δεν είναι άδικος ο Θεός. Ούτε και καταπιεστικός. Δεν πρόκειται όμως απλά για μια αναβολή. Είναι η «πονηρή καρδιά απιστίας»  που μας κάνει να σπρώχνουμε για αύριο το να μετανοήσουμε και να Του δοθούμε, το να Τον υπακούσουμε κατά πάντα. Εκείνος έκανε τα πάντα για μας, τη είχε όλα στην ώρα τους έτοιμα, για την αιώνια σωτηρία μας. Εμείς γιατί αναβάλλουμε;

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ