«Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν ειμή ανθρώπινος· πιστός όμως είναι ο Θεός, όστις δεν θέλει σας αφήσει να πειρασθήτε υπέρ την δύναμίν σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και την έκβασιν, ώστε να δύνασθε να υποφέρητε.» (1 Κορινθίους 10:13)

«τα πάντα δύναμαι διά του ενδυναμούντός με Χριστού.» (Φιλιππησίους 4:13)

Σε μια μεγάλη βιοτεχνία κεραμικών ο επιστάτης, που ήταν χριστιανός, μπήκε σε μεγάλο πειρασμό μια μέρα, την ώρα που εργαζόταν. Το αφεντικό, που ετοίμαζε τις φόρμουλες σε ένα μικρό προσωπικό του γραφείο, έφυγε για λίγο και άφησε απρόσεχτα το βιβλιαράκι του πάνω στο γραφείο του ανοιχτό. Ο επιστάτης μπήκε στο γραφείο για να πάρει κάποια χρώματα και είδε αυτό το βιβλίο. Περιείχε μυστικά ανυπολόγιστης αξίας και θα μπορούσε να αντιγράψει μερικά. Υπήρχαν πολλοί που θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί του για να φτιάξουν ένα κεραμικό ισάξιο αυτής της βιοτεχνίας. Θα πλούτιζε. Πολλές σκέψεις πέρασαν από το μυαλό του, όμως γρήγορα η μάχη μέσα του σταμάτησε, γιατί κοίταξε ψηλά. Έκλεισε το μικρό βιβλίο και είπε: «ο Χριστός θα νικήσει!» Έπειτα βρήκε το αφεντικό και του έδωσε το βιβλίο. Συνέχισε να εργάζεται ως απλός επιστάτης για πολλά χρόνια και είχε πραγματική χαρά στην ψυχή του, γιατί ήξερε ότι ανήκε στο ζωντανό και αληθινό Θεό και δεν Τον είχε προδώσει. Πειρασμοί σίγουρα θα υπάρχουν. Κοντά μας, πολύ κοντά μας. Η καρδιά μας εύκολα παρασύρεται και η ανθρώπινη παλιά φύση μέσα μας κάποια στιγμή ξυπνά. Μα η δύναμη του Χριστού είναι πιο μεγάλη. Μαζί Του μπορούμε να νικήσουμε τον πειρασμό και να πούμε «ύπαγε πίσω μου Σατανά», αν βάλλουμε πρώτο στη ζωή μας το θέλημά Του. Τι νόημα έχουν τα πλούτη, τα υλικά αγαθά, η γνώμη των ανθρώπων, αν δεν μπορούμε να Τον κοιτάξουμε κατά πρόσωπο με καθαρή καρδιά; Τι είναι αυτό που βαραίνει τελικά στη συνείδησή μας; Η πρόσκαιρη απόλαυση ή το «εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ» από το στόμα του Κυρίου μας. Από αυτή την επιλογή θα κριθεί το αν θα κερδίσουμε τη μάχη.