Το πιο μεγάλο … βαρέλι!

0
185

«Και είπον, Έλθετε, ας οικοδομήσωμεν εις εαυτούς πόλιν και πύργον, του οποίου η κορυφή να φθάνη έως του ουρανού· και ας αποκτήσωμεν εις εαυτούς όνομα, μήπως διασπαρώμεν επί του προσώπου πάσης της γης. Κατέβη δε ο Κύριος διά να ίδη την πόλιν και τον πύργον, τον οποίον ωκοδόμησαν οι υιοί των ανθρώπων. Και είπεν ο Κύριος, Ιδού, εις λαός, και πάντες έχουσι μίαν γλώσσαν, και ήρχισαν να κάμνωσι τούτο· και τώρα δεν θέλει εμποδισθή εις αυτούς παν ό,τι σκοπεύουσι να κάμωσιν· έλθετε, ας καταβώμεν και ας συγχύσωμεν εκεί την γλώσσαν αυτών, διά να μη εννοή ο εις του άλλου την γλώσσαν. Και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος εκείθεν επί του προσώπου πάσης της γής· και έπαυσαν να οικοδομώσι την πόλιν. Διά τούτο ωνομάσθη το όνομα αυτής Βαβέλ· διότι εκεί συνέχεεν ο Κύριος την γλώσσαν πάσης της γής· και εκείθεν διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος επί το πρόσωπον πάσης της γης.» (Γένεση 11:4-9)

Στο κάστρο της Χαϊδελβέργης, της πανέμορφης μικρής πόλης της Γερμανίας, βρίσκεται το μεγαλύτερο κρασοβάρελο του κόσμου, με διάμετρο βάσης σχεδόν 6 μέτρα και χωρητικότητα 220000 λίτρα. Είναι τοποθετημένο ξαπλωτό, με μια σκαλιστή σκάλα να ανεβαίνει στη ράχη του και να πατάει σε μια μεγάλη ξύλινη εξέδρα, όπου οι καλεσμένοι θα μπορούσαν πιωμένοι να στροβιλίζονται στους ήχους της μουσικής. Κι όμως πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του εντελώς άδειο! Το κρασί, που θα το γέμιζε, ήταν ο φόρος που πλήρωναν οι οινοπαραγωγοί της περιοχής, σύντομα όμως ο δούκας αντιλήφθηκε ότι η ανάμειξη τόσων πολλών διαφορετικών κρασιών δεν είχε και το πιο καλό αποτέλεσμα. Έτσι ένα ακόμα δείγμα της ανθρώπινης ματαιοδοξίας βρίσκεται εκεί, για να θυμίζει την ανάγκη του ανθρώπου να φτιάξει το καλύτερο, το μεγαλύτερο, που όμοιό του δεν ξανάγινε. Πάντοτε ο άνθρωπος ήθελε να ξεπεράσει τον Θεό καταφέρνοντας κάτι μεγάλο και ξεχωριστό. Από τον κήπο της Εδέμ, με τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Αυτή τη γνώση θέλησε να την πάρει στα χέρια του. Και το τραγικό που κατάφερε  ήταν να μπει ο θάνατος στο δρόμο του. Μετά, στην κοιλάδα Σενναάρ με τον πύργο της Βαβέλ, που συγχύστηκαν οι γλώσσες και σκόρπισαν όλοι. Σήμερα, με την επιστήμη, την τεχνολογία, τα οικονομικά, που όλο και πιο πολύ αποξενώνουν τους ανθρώπους και τους κάνουν εχθρούς με τον Θεό και μεταξύ τους. Όλα μάταια. Γιατί φύγαμε από την πηγή της ζωής, την πηγή της σοφίας και της δύναμης, την αστείρευτη πηγή της αγάπης! Η καρδιά μας και η ζωή μας θα γεμίσει μόνο με το Πρόσωπο το γλυκύ του Θεού μας και Κυρίου μας!

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ