«Σύλλογος ληστευθέντων πολιτών»

0
192

«Είπε λοιπόν πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθον προ εμού κλέπται είναι και λησταί· αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα· δι” εμού εάν τις εισέλθη, θέλει σωθή και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρεί βοσκήν. Ο κλέπτης δεν έρχεται, ειμή διά να κλέψη και θύση και απολέση· εγώ ήλθον διά να έχωσι ζωήν και να έχωσιν αυτήν εν αφθονία. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων· ο δε μισθωτός και μη ων ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα ιδικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφίνει τα πρόβατα και φεύγει· και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, διότι είναι μισθωτός και δεν μέλει αυτόν περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό των εμών, καθώς με γνωρίζει ο Πατήρ και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα, και την ψυχήν μου βάλλω υπέρ των προβάτων.» (Ιωάννη 10:7-15)

Στις μέρες μας είναι συχνό μια ομάδα πολιτών με κάποια κοινά χαρακτηριστικά να οργανώνονται σε σύλλογο ή ένωση, ώστε να έχει πιο οργανωμένη εκπροσώπηση και να διεκδικεί καλύτερα τα δικαιώματά της από την πολιτεία. Υπάρχει λοιπόν και ο «Σύλλογος Ληστευθέντων Πολιτών». Αν είστε θύμα ληστείας, αν μπήκαν δηλαδή και σας έκλεψαν στο σπίτι ή σας πήραν το πορτοφόλι μέσα στο λεωφορείο ή σας επιτέθηκαν «τσαντάκηδες», τότε έχετε περάσει μια πραγματικά επώδυνη εμπειρία και μπορείτε να γίνετε μέλος. Η φωνή σας θα ακουστεί καλύτερα για μια αποτελεσματική αστυνόμευση, αλλά και θα μπορέσετε να μοιραστείτε τον πόνο σας. Γιατί αναμφισβήτητα κανένας δεν μένει αλώβητος ψυχικά όταν βιώσει μια τέτοια εμπειρία και νοιώσει την ολομέτωπη επίθεση εναντίον του. Στο άκουσμα Συλλόγου Ληστευθέντων Πολιτών όποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο μπορεί να σκεφθεί και κάτι άλλο. Πως θα χρειαζόταν ένας τέτοιος, παγκόσμιος σύλλογος, για να συμπεριλάβει κάθε άνθρωπο που πέρασε και περνάει από τη γη μας. Γιατί όλοι μας βιώσαμε τη ληστεία, που επανειλημμένα και επιτυχημένα επιχειρεί εις βάρος μας ο εχθρός της ψυχής μας, ο διάβολος. Το νοιώθουμε πως κάθε μέρα κάποιος μας κλέβει το χρόνο μας, την όρεξή μας, τη ζωή μας! Δουλεύεις αμέτρητες ώρες, κυνηγάς άπιαστους στόχους χαράς, παλεύεις να γίνεις καλύτερος μα βλέπεις τη δύναμη της αμαρτίας πιο ισχυρή πάνω σου! (Ρωμαίους 7:15-25). Υπάρχει τρόπος να αποδράσουμε απ’ αυτή την καθημερινή λήστευση. Περνάει από το Σταυρό του Ιησού Χριστού. Την ώρα που ο εχθρός καταγίνεται να κλέβει, ο Χριστός ελευθερώνει από τα δεσμά της αμαρτίας (Ρωμαίους 6:18,22) και προσφέρει απλόχερα το Πρόσωπό Του, τη ζωή Του. Όσοι γευθήκαμε την αγάπη Του, όσοι σταθήκαμε μπροστά στην αγιότητά Του για να μας καθαρίσει (1 Ιωάννη 1:7), έχουμε την απόλαυση της σωτηρίας Του (Εφεσίους 2:8), που είναι καθημερινή μα και αιώνια!

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ