Αν μας οδηγούσε το Πνεύμα Του

0
234

«διότι εάν ζήτε κατά την σάρκα, μέλλετε να αποθάνητε· αλλ” εάν διά του Πνεύματος θανατόνητε τας πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι υιοί του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, διά να φοβήσθε πάλιν, αλλ” ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, διά του οποίου κράζομεν· Αββά, ο Πατήρ. Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμοι, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, εάν συμπάσχωμεν, διά να γείνωμεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσι με την δόξαν την μέλλουσαν να αποκαλυφθή εις ημάς.» (Ρωμαίους 8:13-18)

Διαβάζουμε στο Internet κάποιες σκέψεις, όμορφες πράγματι, και τις μεταφέρουμε: Αν σε ολόκληρο τον κόσμο υπήρχαν μόνο 24 ώρες ζωής, όλες οι γραμμές τηλεφώνου, τα Chat και τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία θα πνίγονταν από άτομα, που θα έπαιρναν το ένα στο άλλο για να πουν: «λυπάμαι που σε έκαναν να νοιώθεις άσχημα», «συγχώρεσέ με», «σ’ αγαπώ», «σε εκτιμώ», «πρόσεχε», και ακόμη μερικές φορές, «πάντα σε αγαπούσα, αλλά ποτέ δεν σου το είπα». Ας σκεφτούμε τώρα όμως, είναι ανάγκη να φτάσουμε στο χείλος της καταστροφής, στο σκαλοπάτι της άλλης ζωής, για να πούμε μια γλυκιά κουβέντα αγάπης στον διπλανό μας; Τι να προλάβει9 να κάνει τότε, κι αυτός κι εμείς; Πόσο πιο όμορφο, όλη μας η ζωή, όλη μας η μέρα να κυλάει με όμορφες σκέψεις για τους άλλους, όμορφες πράξεις αγάπης κι αναγνώρισης! Πως μπορεί να γίνει αυτό; Πως μπορεί ο άνθρωπος να πάψει να σκέφτεται όλο τον εαυτό του, μόνο τον εαυτό του, να πάψει να φέρεται εγωιστικά; Γίνεται αυτό; Υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι; Όταν μέσα στην καρδιά κατοικεί ο Χριστός, τότε ο χαρακτήρας Του μεταμορφώνεται πάνω μας και εκδηλώνεται σε κάθε μας πράξη, στην κάθε μας κουβέντα. Αν είμαστε παιδιά Θεού πραγματικά, τότε το Πνεύμα του Θεού το Άγιο μας διοικεί, μας ελέγχει, μας δείχνει πώς να συμπεριφερθούμε, πώς να σκεφτούμε. Τότε παύουμε να είμαστε εγωκεντρικοί και απαιτητικοί από τους άλλους. Ξέρουμε να δίνουμε, να βοηθάμε, να κατανοούμε να συγχωρούμε, να αγαπούμε. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι μι8α γιορτή, μια ημερομηνία.  Είναι πρόσωπο, όπως ο Θεός Πατέρας και ο Υιός. Η Τριάδα Θεός. Και όταν κατοικεί μέσα μας, μας γεμίζει, μας οδηγεί, μας διοικεί, μας κάνει πραγματικά παιδιά του Θεού!

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ