«Εάν δε ο Χριστός κηρύττηται ότι ανέστη εκ νεκρών, πως τινές μεταξύ σας λέγουσιν ότι ανάστασις νεκρών δεν είναι; Και εάν ανάστασις νεκρών δεν ήναι, ουδ’ ο Χριστός ανέστη· και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματαία δε και η πίστις σας. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι εμαρτυρήσαμεν περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίον δεν ανέστησεν, εάν καθ’ υπόθεσιν δεν ανασταίνωνται νεκροί.  Διότι εάν δεν ανασταίνωνται νεκροί, ουδ’ ο Χριστός ανέστη· αλλ’ εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματαία η πίστις σας· έτι είσθε εν ταις αμαρτίαις υμών. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απωλέσθησαν. Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζωμεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεεινότεροι πάντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγεινεν απαρχή των κεκοιμημένων.» (1 Κορινθίους 15:12-20)

Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι ο θεμέλιος λίθος της πίστης μας. Χωρίς αυτήν δεν έχουμε ελπίδα αιώνιας ζωής. Γι’ αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για ένα ρομαντικό θρησκευτικό συναίσθημα ή μύθο, αλλά για μια ζωντανή πραγματικότητα. Υπάρχουν δυο βασικά ερωτήματα, που πρέπει να απαντηθούν και που αφορούν όλους μας: 1)Υπάρχει κανένας που να νίκησε το θάνατο αποδεδειγμένα; 2)Με αφορά αυτό, μπορώ κι εγώ να πάρω μέρος σ’ αυτή την ανάσταση; Ποια είναι η απάντηση σ’ αυτά τα ερωτήματα; Ας πάρουμε τους διαφόρους θρησκευτικούς ηγέτες: Ο τάφος του Κομφούκιου, ο τάφος του Βούδα, ο τάφος του Μωάμεθ, είναι όλοι κατειλημμένοι από τα νεκρά τους σώματα. Ο τάφος του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, είναι άδειος! Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο, ότι ο σταυρωμένος και πεθαμένος Ιησούς Χριστός, αναστήθηκε! Νίκησε το θάνατο και είναι ζωντανός. Είναι Κύριος για πάντα. Και από τότε μέχρι σήμερα αλλάζει ζωές! Τις ζωές όσων Τον αναγνωρίζουν Σωτήρα τους και Κύριό τους προσωπικό. Όσων αναγνωρίζουν προηγουμένως ότι είναι αμαρτωλοί και άξιοι αιώνιας καταδίκης. Μετανοούν όμως και ταπεινά Τον ευχαριστούν για τη θυσία Του στο Σταυρό για τις αμαρτίες τους. Όλοι αυτοί από τώρα έχουν αιώνια ζωή και, αν πεθάνουν, θα ζήσουν! (Ιωάννη 11:26). Γιατί Εκείνος ζει, και μαζί Του ζουν όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν. Ο θάνατος δεν μπορεί να τους κυριεύσει, δεν έχει ισχύ πάνω τους.  Εκείνος τον έχει νικήσει και πια δεν χρειάζεται να τον φοβόμαστε κι εμείς. Γιατί μαζί με τον Χριστό είμαστε κι εμείς νικητές. Εκείνος πρωτότοκος εκ των νεκρών και μαζί Του όλοι εμείς που Τον ακολουθούμε. Όλοι όσοι Του ανήκουμε με όλη μας την καρδιά!