«Και δώρα δεν θέλεις λάβει· διότι τα δώρα τυφλόνουσι και τους σοφούς, και διαστρέφουσι τους λόγους των δικαίων.» (Έξοδος 23:8)

Η δωροδοκία ή το μπαχτσίς, όπως το λένε οι φίλοι μας οι Τούρκοι, είναι μια πολύ παλιά εφεύρεση, που δεν έλειψε ποτέ από κανένα λαό. Μερικοί λαοί στον τομέα αυτό είχαν το προβάδισμα και ήταν ασυναγώνιστοι. Κάποτε οι αστυνόμοι φέρανε έναν έμπορο λιποτάχτη από το στρατό, να τον δικάσουν, μπροστά στο δικαστή. Όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει ο κατηγορούμενος, υποστήριξε πως είχε ειδικό φιρμάνι από το Σουλτάνο που του έδινε απαλλαγή και έβγαλε από την τσέπη του ένα χοντρό  χαρτί, που το έδωσε στο δικαστή. Αυτός έκανε πως το διάβαζε και κατόπιν αναφώνησε: «Και βέβαια! Με τέτοιο φιρμάνι, και βέβαια είσαι ελεύθερος!». Το περίφημο «φιρμάνι» είχε κολλημένες πολλές σειρές από χρυσές λίρες, που μετά από τη δίκη τις έβαλε στην τσέπη του για ασφάλεια ο δικαστής. Στη ζωή του πιστού ανθρώπου δεν έχουν καμιά θέση οι δωροδοκίες. Η δύναμη του Θεού μπορεί να απαντήσει με θαυμαστούς τρόπους στις προσδοκίες μας και στους πόθους μας. Στην πολιτεία του παιδιού του Θεού είναι τελείως ξένο στοιχείο οι δωροδοκίες. Είναι εκ του πονηρού. Δεν μπορούν να βγουν σε καλό. Είναι μέσο αμαρτωλό, και γι’ αυτό επικίνδυνο. Η δωροδοκία προσβάλλει το Θεό κατά πρόσωπο. Είναι σημάδι απιστίας και ανταρσίας κατά της αγάπης και της πρόνοιας του Θεού.