«Και μη φοβηθήτε από των αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων να αποκτείνωσι· φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα να απολέση εν τη γεέννη.» (Ματθαίος 10:28)

Ήταν μια πολύ απλή λαϊκή γυναίκα. Φτωχική η οικογένειά της. Διάβαζε το λόγο του Θεού. Πάλευε μόνη της να καταλάβει, με τα λίγα γράμματα που ήξερε. Ο Θεός της είχε φωτίσει το νου. «Θέλω να ζω όπως ο Χριστός», έλεγε και ξανάλεγε. Κάποτε ο γιός της έπαθε ένα σοβαρότατο αυτοκινητιστικό ατύχημα. Νοσοκομείο, εγχειρήσεις, λάμες, ατέλειωτες ταλαιπωρίες. Γογγυσμός δεν βγήκε από τα χείλη της. «Δύσκολα είναι», έλεγε, «μα εγώ ευχαριστώ τον Θεό και προσεύχομαι για να ανοίξουν τα μάτια του γιού μας μέσα από το ατύχημα αυτό και να κοιτάξει τον Θεό. Αυτά είναι που μετράνε και όχι τόσο η υγεία του». Α; δοξάζουμε το Θεό για κάποιες τέτοιες ψυχές. Αν είμαστε απλοί και ταπεινοί, θα μας αποκαλύψει ο Κύριος το θέλημά Του, τις αλήθειές Του, το νόμο Του. Διαφορετικά θα μπαινοβγαίνουμε στην εκκλησία χωρίς Χριστό, χωρίς αναγέννηση, και θα σέρνουμε μαζί μας τις θεωρίες μας, τις θεολογίες μας και τις φιλοσοφίες μας. Τα παιδιά μας θα χάνονται στην αμαρτία και εμείς δεν θα πονάμε. Κι όταν κάτι τους συμβεί, θα το φέρνουμε βαρέως, χωρίς καν να αναλογιστούμε το πνευματικό κέρδος που μπορεί να προκύψει. Οπωσδήποτε τα πνευματικά πράγματα με πνευματικό περιεχόμενο ανακρίνονται. Και στη ζωή του παιδιού του Θεού όλα είναι πνευματικά. Ας προσκολληθούμε στο Ευαγγέλιο κι ας μάθουμε να ερμηνεύουμε τα πάντα με πίστη και νου Χριστού, για να δούμε ευλογίες και απαντήσεις στις προσευχές μας. Για να δούμε σωτηρία Χριστού στα σπίτια μας, στα παιδιά μας. Για να δούμε προκοπή και ειρήνη στον τόπο μας.