«Και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντά με Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών, ότι ενέκρινε πιστόν και έταξεν εις την διακονίαν εμέ, τον πρότερον όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν· ηλεήθην όμως, διότι αγνοών έπραξα εν απιστία, αλλ’ υπερεπερίσσευσεν η χάρις του Κυρίου ημών μετά πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον διά να σώση τους αμαρτωλούς, των οποίων πρώτος είμαι εγώ· αλλά διά τούτο ηλεήθην, διά να δείξη ο Ιησούς Χριστός εις εμέ πρώτον την πάσαν μακροθυμίαν, εις παράδειγμα των μελλόντων να πιστεύωσιν εις αυτόν εις ζωήν αιώνιον.» (1 Τιμοθέου 1:12-16)

Κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας του ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης  βρέθηκε στην Αντιόχεια. Τότε ένας από τους αυλικούς του έπιασε ένα χριστιανό και τον ρώτησε ειρωνικά: «Τι κάνει τώρα ο γιος του μαραγκού;» εννοώντας τον Ιησού Χριστό, που τον θεωρούσαν γιο του Ιωσήφ. «Αυτός που εσύ χλευάζεις, κατασκευάζει τώρα ένα φέρετρο για τον αυτοκράτορα», απάντησε ο χριστιανός. Φαίνεται πως πραγματικά η μακροθυμία του Θεού τελείωσε για τον Ιουλιανό, γνωστό για την προσπάθειά του να εξαλείψει για τον χριστιανισμό, και ύστερα από λίγες μέρες έφτασε η είδηση του θανάτου του. ‘Όταν ο απόστολος Παύλος, ο τότε Σαύλος, άκουσε τη φωνή του Θεού πηγαίνοντας για τη Δαμασκό, άκουσε ταυτόχρονα μια μεγάλη αλήθεια: «Είναι σκληρό για σένα να κλωτσάς πάνω στα καρφιά». Όποιος τολμάει να βάλει με το Θεό, πληγώνεται ο ίδιος βαριά. Υπάρχουν πολλές ιστορίες ανθρώπων πολέμιων του Ευαγγελίου που ο Θεός τους έφραξε το δρόμο με αρρώστια, συμφορά ή θάνατο. Ο Θεός γεμάτος αγάπη που έφτασε μέχρι θυσία, θέλει όλοι να μετανοήσουν και να σωθούν. Όμως δεν μπορεί κανείς να παίζει ακίνδυνα μαζί Του. Μια τέτοια αγάπη όποιος περιφρονήσει, μια τέτοια ματωμένη αγκαλιά όποιος απορρίψει, ο χαμένος θα είναι ίδιος και μάλιστα αιώνια.