«Διότι λέγω διά της χάριτος της εις εμέ δοθείσης προς πάντα όστις είναι μεταξύ σας, να μη φρονή υψηλότερα παρ’ ό,τι πρέπει να φρονή, αλλά να φρονή ώστε να σωφρονή, κατά το μέτρον της πίστεως, το οποίον ο Θεός εμοίρασεν εις έκαστον.» (Ρωμαίους 12:3)

Ένα ρολογάκι, λέει μια παραβολική ιστορία, ήταν δυσαρεστημένο επειδή βρισκόταν πάντα στην τσέπη της κυρίας του. Ζήλευε τη θέση του Μπιγκ-Μπεν, του μεγάλου ρολογιού στο Αγγλικό Κοινοβούλιο. Κάποια μέρα, καθώς η κυρία περνούσε από το Μπιγκ-Μπεν, το μικρό ρολόι αναστέναξε: «Πόσο θα ήθελα να ήμουν στη θέση του Μπιγκ-Μπεν!Θα μπορούσα τότε να υπηρετώ πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο ένας!» Η κυρία του το άκουσε και του έδωσε αυτή την ευκαιρία. Μ’ ένα σπάγκο ανέβασε το ρολόι πάνω στο Κοινοβουλευτικό Πύργο. Όταν όμως έφτασε στην κορυφή, είχε χαθεί τελείως. Η ανύψωσή του είχε φέρει την καταστροφή του, μια και ήταν πολύ μικροσκοπικό για να φαίνεται από τέτοιο ύψος. Ας ζητήσουμε από το Θεό να μας τοποθετήσει στον τόπο της υπηρεσίας που μας ταιριάζει. Μην επιζητούμε τη δόξα μας. Θα αξιοποιηθούμε στο μέγιστο βαθμό, μόνο αν αφήσουμε τον Κύριο να μας οδηγήσει στο που και πως και πότε. Μπορεί το έργο μας να φαίνεται ασήμαντο και απλοϊκό στα μάτια των ανθρώπων, όμως στα μάτια του Θεού παίρνει τελείως άλλες διαστάσεις. Θα μας ζητήσει μόνο ό,τι μας χρεώσει Εκείνος. Ας μείνουμε πιστοί και ας το κάνουμε με συνέπεια. Και να θυμόμαστε: κανείς άλλος δεν θα αναπληρώσει τη θέση μας σ’ αυτό που μας εμπιστεύθηκε ο Κύριός μας, αν εμείς το αμελήσουμε για χάρη κάποιου  άλλου στόχου!