«Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,» (Ρωμαίους 5:1)

«Διότι εάν εχθροί όντες εφιλιώθημεν με τον Θεόν διά του θανάτου του Υιού αυτού, πολλώ, μάλλον φιλιωθέντες θέλομεν σωθή διά της ζωής αυτού· και ουχί μόνον τούτο, αλλά και καυχώμενοι εις τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διά του οποίου ελάβομεν τώρα την φιλίωσιν.» (Ρωμαίους 5:10-11)

Το ρήμα «συμφιλιώνω» σημαίνει αποκαθιστώ σε μια σωστή σχέση ή αποκαθιστώ την ειρήνη εκεί που προηγουμένως υπήρχε έχθρα. Η Βίβλος ποτέ δεν αναφέρει ότι ο Θεός χρειαζόταν να συμφιλιωθεί με τον άνθρωπο, αλλά πάντοτε πως ο άνθρωπος έπρεπε να συμφιλιωθεί με τον Θεό. Ο σαρκικός νους αποτελεί έχθρα προς το Θεό (Κολοσσαείς 1:21, Ρωμαίους 8:7, 2 Κορινθίους 5:20) και εξαιτίας αυτού ο άνθρωπος έχει ανάγκη να συμφιλιωθεί με το Θεό. Όταν η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο, ο άνθρωπος αποξενώθηκε από το Θεό. Υιοθέτησε μια εχθρική στάση απέναντι στον Θεό. Συνεπώς, χρειαζόταν τη συμφιλίωση. Η αμαρτία όμως επηρέασε ολόκληρη τη δημιουργία, χρειαζόταν τη συμφιλίωση. Η αμαρτία όμως επηρέασε ολόκληρη τη δημιουργία, όχι μονάχα το ανθρώπινο γένος. 1)Ορισμένοι από τους αγγέλους αμάρτησαν κάποτε στο παρελθόν. (Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη στο λόγο του Θεού ότι αυτοί οι άγγελοι κάποτε θα συμφιλιωθούν με τον Θεό). «Ο Κύριος τους έχει φυλακίσει στο σκοτάδι με αιώνια δεσμά, για να δικαστούν τη μεγάλη μέρα της κρίσεως» (Ιούδα 6). Στο (Ιώβ 4:18) ο Ελιφάς δηλώνει ότι ο Θεός κατηγόρησε τους αγγέλους του για ανοησία. 2)Η ζωική δημιουργία επηρεάστηκε με την είσοδο της αμαρτίας στη φύση: «Όλη η κτίση προσμένει με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Ξέρετε, βέβαια, πως η κτίση υποτάχθηκε και αυτή στη φθορά… Ξέρουμε καλά ότι ως τώρα όλη η κτίση στενάζει και κραυγάζει από πόνο, σαν την ετοιμόγεννη γυναίκα» (Ρωμαίους 8:19-22). Το γεγονός ότι τα ζώα υποφέρουν από αρρώστιες, πόνο και θάνατο αποδεικνύει ότι δεν εξαιρούνται από την κατάρα της αμαρτίας. 3)Ο Θεός καταράστηκε το έδαφος μετά την αμαρτία του Αδάμ (Γένεση 3:17). Αυτό φαίνεται από τα αγριόχορτα, τα αγκάθια και τα τριβόλια που φυτρώνουν σ’ αυτό. 4)Στο βιβλίο του Ιώβ, ο Βιλδάδ μας λέει πως ακόμα και τα αστέρια δεν είναι καθαρά στα μάτια του Θεού (Ιώβ 25:5). Έτσι φαίνεται πως η αμαρτία επηρέασε και τον αστρικό κόσμο. 5)Στο (Εβραίους 9:23) λέει ότι ακόμα και τα ίδια τα επουράνια πράγματα έχουν ανάγκη από καθαρισμό. Δεν γνωρίζουμε τι εννοείται μ’ αυτή τη φράση, αλλά ίσως να υπονοείται ότι τα επουράνια πράγματα είχαν μολυνθεί μέσω της παρουσίας του σατανά, ο οποίος έχει πρόσβαση στον θεό ως ο κατήγορος των αδελφών (Ιώβ 1:6-7, Αποκάλυψη 12:10). Ορισμένοι πιστεύουν ότι αυτό το χωρίο αναφέρεται στην κατοικία του Θεού. Άλλοι στον έναστρο ουρανό. Το τελευταίο υπονοεί ότι ο σατανάς έχει πρόσβαση στο Θεό στο αστρικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, όλοι συμφωνούν ότι ο Θρόνος του Θεού σίγουρα δεν έχει μολυνθεί από την αμαρτία. Ένας από τους σκοπούς του θανάτου του Ιησού Χριστού ήταν να κάνει εφικτή τη συμφιλίωση προσώπων και πραγμάτων με τον Θεό. Για να το πραγματοποιήσει αυτό, έπρεπε να αφαιρέσει την αιτία της εχθρότητας και της αποξένωσης. Αυτό το έκανε αποτελεσματικά με την τακτοποίηση του ζητήματος της αμαρτίας προς πλήρη ικανοποίηση του Θεού. Το εύρος της συμφιλίωσης φαίνεται στο (Κολοσσαείς κεφ. 1) ως εξής: 1)Όλοι όσοι πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό είναι ήδη συμφιλιωμένοι με το Θεό (εδάφιο 21). Μολονότι το συμφιλιωτικό έργο του Χριστού αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα, η συμφιλίωση ενεργείται μονάχα σ’ εκείνους οι οποίοι οικειοποιούνται αυτό το έργο. 2)Τελικά όλα τα πράγματα θα συμφιλιωθούν, είτε πρόκειται για επίγεια είτε για επουράνια (εδάφιο 20). Αυτό αναφέρεται στη ζωική δημιουργία και στα άψυχα πράγματα που έχουν μολυνθεί από την αμαρτία. Ωστόσο, δεν αναφέρεται στο σατανά ή στους ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Η αιώνια καταδίκη τους έχει απαγγελθεί με σαφήνεια μέσα στις γραφές. Δεν αναφέρεται στη Γραφή ότι η συμφιλίωση εκτείνεται σε «πράγματα κάτω από τη γη». Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη συμφιλίωση  και την υποταγή. Η τελευταία περιγράφεται στο (Φιλιππησίους 2:10): «Κι έτσι, στο όνομα του Ιησού όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν». Όλα τα δημιουργημένα όντα, ακόμη και οι ξεπεσμένοι άγγελοι, θα υποχρεωθούν τελικά να προσκυνήσουν τον Κύριο Ιησού, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα συμφιλιωθούν με τον Θεό. Το τονίζουμε αυτό, επειδή το (Κολοσσαείς 1:20) έχει χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία του πλανεμένου δόγματος της παγκόσμιας σωτηρίας –ότι, δηλαδή, ο ίδιος ο σατανάς, οι ξεπεσμένοι άγγελοι και οι άνθρωποι που παρέμειναν άπιστοι, θα συμφιλιωθούν τελικά όλοι με τον Θεό. Το χωρίο μας περιορίζει το εύρος της συμφιλίωσης  με τη φράση «όσα στη γη κι όσα στον ουρανό», πράγματα κάτω από τη γη»  ή καταχθόνια δεν περιλαμβάνονται.