«Κύριε… αντί ειρήνης επήλθεν επ’ εμέ μεγάλη πικρία, αλλά συ, δι’ αγάπην της ψυχής μου, λύτρωσας αυτήν από του λάκκου της φθοράς, διότι έρριψας οπίσω των νότων σου πάσας τας αμαρτίας μου.» (Ησαϊας 38:16-17)

«Ο Χριστός … ελθών εκήρυξεν ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίον» (Εφεσίους 2:17)

Η κουλτούρα της προσωπικής εξέλιξης του ατόμου, όπως και η ψυχολογία της ευημερίας, είναι πολύ επίκαιρες  στις δυτικές κοινωνίες που ζούμε. Τονίζουν ότι θα πρέπει να αποβάλλουμε από μέσα μας τα συναισθήματα ντροπής και ενοχής που μας εμποδίζουν να ζούμε σε πλήρη αρμονία με τον εαυτό μας. Μας προσκαλούν να σηκώνουμε το πέπλο και να διαβάζουμε πίσω από τις εκδηλώσεις του κακού εαυτού μας, έτσι ώστε ο εσωτερικός πόλεμος και οι ανησυχίες μας να σταματήσουν. Ωστόσο για να κάνει κανείς ειρήνη με τον εαυτό του, πρέπει να κάνει ειρήνη με το Θεό. Σίγουρα υπάρχουν συναισθήματα ενοχής που δεν είναι δικαιολογημένα. Απέναντι στο Θεό όμως, υπάρχει μια πραγματική ενοχή, που διαρκεί. Από την είσοδο της αμαρτίας στον κόσμο, ο άνθρωπος βρίσκεται σε διαρκεί διαμάχη με τον άγιο Θεό, του Οποίου «Οι οφθαλμοί είναι καθαρότεροι παρά ώστε να βλέπει τα πονηρά» (Αββακούμ 1:13). Η Αγία Γραφή μας λέει πώς να πλησιάζουμε Αυτόν τον άγιο Θεό. Θα πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί ενώπιόν Του και να δεχτούμε τον Ιησού Χριστό, τον Υιό Του, Σωτήρα μας. Με το θάνατό Του επάνω στο Σταυρό, ο Ιησούς αποκαθιστά μια άμεση σχέση ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους. Έχουμε «ειρήνη με τον Θεό» (Ρωμαίους 5:1), σημαίνει ότι έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης  μαζί Του, έχοντας τη βεβαιότητα ότι είμαστε συγχωρημένοι. Κι αυτή η πεποίθηση φέρνει μέσα στην ψυχή ειρήνη. Την εσωτερική ειρήνη δεν την βρίσκουμε αντλώντας τη από μέσα μας  ή από ανθρώπινη σοφία, αλλά ερχόμενοι στον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα.