«Αλλά πως ο άνθρωπος θέλει δικαιωθεί ενώπιον του Θεού;»  (Ιώβ 9:2)

«Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ, Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα.» (Ρωμαίους 8:1)

Συχνά οι άνθρωποι συγχέουν το Ευαγγέλιο, δηλαδή τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, με τις διάφορες θρησκείες που υπάρχουν. Είναι όμως ποτέ δυνατή μια τέτοια σύγκριση; Υπάρχουν πολλές θρησκείες, αλλά ένα και μόνο Ευαγγέλιο. Η θρησκεία είναι έργο του ανθρώπου, αλλά το Ευαγγέλιο είναι δώρο του Θεού. Θρησκεία, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το Θεό, και τα πράγματα που θέλει να κάνει για το Θεό. Ευαγγέλιο, είναι αυτό που έκανε ο Θεός για τον άνθρωπο. Στις θρησκείες, ο άνθρωπος αναζητάει το Θεό. Στο Ευαγγέλιο ο Θεός αναζητάει τον άνθρωπο. Θρησκεία για τον άνθρωπο είναι να ανεβαίνει τη σκάλα των καλών έργων με την ελπίδα να συναντήσει τον Θεό στο υψηλότερο σκαλοπάτι. Το Ευαγγέλιο όμως μας αποκαλύπτει ένα Θεό που κατέβηκε από τη σκάλα, στο πρόσωπο του Ιησού, για να συναντήσει, εμάς τους αμαρτωλούς, στο χαμηλότερο σκαλοπάτι. Η θρησκεία προβάλλει την καλή θέληση του ανθρώπου, το Ευαγγέλιο είναι η «καλή αγγελία» που ήρθε από το Θεό: όποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό αποκτά τη συγχώρεση των αμαρτιών του(Πράξεις 10:43). Η θρησκεία είναι καμωμένη από τύπους και ιεροτελεστίες, το Ευαγγέλιο είναι η διακήρυξη της αγάπης χωρίς όρια του Θεού Σωτήρα. Η θρησκεία φαίνεται να θέλει να καλυτερέψει τον άνθρωπο εξωτερικά, το Ευαγγέλιο τον μεταμορφώνει εσωτερικά. Η θρησκεία ασπρίζει την επιφάνεια, το Ευαγγέλιο καθαρίζει την καρδιά. Υπάρχουν πολλές θρησκείες, αλλά μόνο ένας Θεός Σωτήρας. «Διότι δεν αισχύνομαι το Ευαγγέλιο  του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα» (Ρωμαίους 1:16).