Πόσο όμορφα το Άγιο Πνεύμα με τη γραφίδα του Απόστολου Παύλου μάς εξηγεί τόσο εμπεριστατωμένα το έργο και το αποτέλεσμα της θυσίας του Χριστού στη γη μας!
Έργο διά του ιδίου αυτού αίματος, εισήλθεν άπαξ εις τα άγια το αίμα του Χριστού, όστις διά του Πνεύματος του αιωνίου προσέφερεν εαυτόν άμωμον εις τον Θεόν έγινε μεσίτης καινούργιας διαθήκης με τον θάνατό Του και το αίμα Του δεν εισήλθεν εις χειροποίητα άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλ’ εις αυτόν τον ουρανόν εφανερώθη, προσφέρθηκε άπαξ
θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν. Αποκτήσας αιωνίαν λύτρωσιν θέλει καθαρίσει την συνείδησίν σας από νεκρών έργων εις το να λατρεύετε τον ζώντα Θεόν διά να λάβωσιν οι κεκλημένοι την επαγγελίαν της αιωνίου κληρονομίας. Βεβαίωσε, σφράγισε αυτή την καινούργια διαθήκη διά να εμφανισθή τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών διά να αθετήση την αμαρτίαν διά της θυσίας εαυτού και διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών διά σωτηρίαν.
Επτά συνολικά σημεία! Ένα τέλειο έργο αποκατάστασης! Μια καινούργια διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο! Η πρώτη είχε καταπατηθεί από την πλευρά τού ανθρώπου.
Τώρα του δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία. Στέκεται και μας λέει ο Κύριος:
«Εγώ είμαι πιστός να εκτελέσω όλα αυτά για σένα, αρκεί να το θελήσεις. Εγώ σφράγισα αυτή τη διαθήκη με το αίμα μου, εγώ αθέτησα την αμαρτία σου διά της θυσίας μου, διά του αίματός μου που πρόσφερα άμωμο, εγώ απέκτησα για σένα αιώνια λύτρωση από την αμαρτία, εγώ καθαρίζω τη συνείδησή σου από νεκρά έργα και γράφω το νόμο Μου στην καρδιά σου, εγώ σε κάνω συγκληρονόμο μου στην αιώνια κληρονομιά που μου ετοιμάζει ο Πατέρας μου, εγώ
μεσιτεύω για σένα μπροστά στον Πατέρα Θεό, εγώ θα φανερωθώ ξανά σε κείνους που με
προσμένουν, για σωτηρία, για να τους πάρω κοντά μου για μια αιωνιότητα.
Αρκεί εσύ να το θελήσεις. Αρκεί να μου ανοίξεις την πόρτα της καρδιάς σου και να με θελήσεις Κύριο στη ζωή σου. Αρκεί να αγκαλιάσεις αυτό το έργο και να το κάνεις δικό σου με όλο σου το είναι και όλη σου τη δύναμη.»
Παρόλο που ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό, δεν μπορεί να τον συγχωρήσει έτσι απλά, χωρίς να υπάρξει τιμωρία, χωρίς να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη Του. Την τιμωρία αυτή την επωμίστηκε ο Χριστός! Όντας ο ίδιος αναμάρτητος πλήρωσε για τη δική μου και τη δική σου αμαρτία και έκανε ένα έργο τέλειο εδώ στη γη.