Απέναντι στον Θεό δεν χρειάζονται επιφυλάξεις και προσχήματα.
Ο Θεός μας αγαπά και τα πάντα έχει θέσει στη διάθεσή μας. Μας χάρισε τον Υιό Του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον οποίο θυσίασε επάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας, και μαζί
με τον Χριστό μας χαρίζει τα πάντα. Δεν μας αφήνει ζητιάνους σε στάση ικεσίας, μα, εάν πιστέψουμε στην αγάπη Του και στο λυτρωτικό Του έργο, τότε γινόμαστε παιδιά Του και κληρονόμοι όλων των ευλογιών Του. Με την καθημερινή προσευχή επικοινωνούμε με το θρόνο Του και κάθε μέρα το πλούσιο χέρι Του μας χορταίνει από υλικές και πνευματικές ευλογίες. Ας μη χάσουμε μια τέτοια ευκαιρία, που μας προσφέρει ο Θεός διά του Ευαγγελίου Του.