Όταν η καρδιά μας είναι καθαρή, απαλλαγμένη από επιθυμίες σαρκικές, από ανθρώπινους σχεδιασμούς, από συμβιβασμούς με το κοσμικό πνεύμα,
Τότε…
Βλέπουμε καθαρά στη ζωή μας την παρουσία του Θεού.
Βλέπουμε καθαρά το μεγαλείο της σωτηρίας του Χριστού
Τότε…
Δεν υπάρχουν σκοτεινά και άλυτα προβλήματα για μας.
Δεν υπάρχουν βασανιστικά ερωτηματικά.
Δεν υπάρχουν προσκρούσεις, τραύματα, αποτυχίες..
Τότε…
Η ειρήνη του Χριστού βασιλεύει στην καρδιά μας, μια ειρήνη σταθερή, ασάλευτη.
Η χαρά του Χριστού γεμίζει τη ζωή μας απ’ όλες τις κατευθύνσεις.
Η μακαριότητα της συνεχούς παρουσίας του Κυρίου διώχνει κάθε φόβο, κάθε ανησυχία.