Ο Χριστός μοναδικός και αιώνιος μεσίτης

0
500

Ο Χριστός είναι ο ορισμένος από το Θεό μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Είναι η μόνη προσωπικότητα προς την οποία πρέπει να καταφεύγει ο αμαρτωλός για να συμφιλιωθεί με τον Θεό. Χωρίς το Χριστό, δεν μπορεί ο Θεός ν’ αγκαλιάσει τον αμαρτωλό. Ο Χριστός είναι η μόνη πόρτα, η οποία φέρνει τον αμαρτωλό προς το Θεό για να πάρει χάρη. Ο Χριστός είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί προς τον Πατέρα.
Όλοι οι ευαγγελιστές, οι απόστολοι και η μακάρια Παρθένος βρήκαν χάρη και σωτηρία αιώνια διαμέσου του Χριστού. Όλοι αυτοί πλύθηκαν με το αίμα του Υιού του Θεού και βρίσκονται τώρα στην Ουράνια δόξα, αφού προηγουμένως πέρασαν από την μοναδική Πόρτα, από τον μοναδικό Δρόμο, από τον μοναδικό Μεσίτη, τον Ιησού Χριστό.
Αγαπητέ αναγνώστη, τρέξε προς τον Ιησού Χριστό, αν ακόμα δεν δόθηκες σ’ Αυτόν. Πήγαινε προς τον Χριστό και θα βρεις μεσίτη προς τον Θεό αναγνωρισμένο και αποτελεσματικό. Θα βρεις Πόρτα και Δρόμο που θα σε οδηγήσει με ασφάλεια στον θρόνο του Θεού και θα βρεις έλεος Σωτηρίας. Στο Χριστό υπάρχει το Αίμα του Σταυρού και η Ανάσταση από τους νεκρούς, επομένως υπάρχει Σωτηρία. Μακριά από το Χριστό δεν βρίσκουμε Αίμα απολύτρωσης, ούτε Ανάσταση από τους νεκρούς, επομένως μακριά από το Χριστό, δεν υπάρχει Σωτηρία.
Να, πως μιλάει ο Χριστός για τη μοναδική μεσιτεία Του προς το Θεό για χάρη μας:
«Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα, παρά μόνο διαμέσου Εμού» (Ιωάννης 14:6).
«Εγώ είμαι η θύρα, όποιος μπει μέσα διαμέσου Εμού θα σωθεί» (Ιωάννης 10:9).
Ο απόστολος Παύλος λέει:
«Επειδή ένας Θεός υπάρχει, ένας είναι και ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, που έδωσε Τον εαυτό του αντίλυτρο για χάρη όλων» (1 Τιμοθέου 2:5-6).
Αναγνώστη! Ο Θεός έκανε δυνατό το αδύνατο της σωτηρίας σου. Ο Θεός σου έδωσε μεσίτη τον μονογενή Του Υιό. Χρησιμοποίησέ Τον για να είσαι σε αρμονία με τον Θεό και να βρεις σωτηρία.
«Ο Θεός έδωσε σ’ εμάς αιώνια ζωή, και αυτή η ζωή είναι μέσα στον Υιό Του» (1 Ιωάννη 5:11).
«Εκείνος που έχει τον Υιό, έχει τη ζωή. Εκείνος που δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει» (1 Ιωάννη 5:12)
Δες τώρα με τα πνευματικά μάτια σου το επίγειο και το επουράνιο Έργο του Χριστού και δόξασε τον Θεό που σου έδωσε τέτοιον Σωτήρα. Σκέψου την ενανθρώπηση του Υιού του Θεού, τη σταύρωσή Του για σένα, την Ανάληψή Του στους Ουρανούς, την καθημερινή μεσιτεία Του προς τον Πατέρα για σένα, και την μελλοντική επάνοδό Του για να σε παραλάβει στην αιώνια δόξα Του – και τότε, όπως ο Παύλος, θα δεις τον Χριστό, το καύχημά σου, και θ’ αντιληφθείς ότι μέσα στο Χριστό είσαι πλήρης (Κολοσσαείς 2:10).

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ