Πρόσφατα άκουσα έναν χριστιανό να λέει ότι η ατομική βόμβα σχεδιάστηκε από τον Θεό για να καταστρέψει την γη. Πιστεύετε ότι αυτή η θεωρία βγαίνει από την Αγία Γραφή;
Αν όντως ο Θεός χρησιμοποιήσει αυτό τον τρόπο προκειμένου να καταστρέψει την γη, είναι κάτι υποθετικό. Υπάρχουν εδάφια στην Βίβλο που δικαιολογούν αυτή την θεωρία. Ο χρόνος στον οποίον θα συμβούν όλ ́ αυτά είναι άκρως μυστικό του Θεού. Η Βίβλος μας πληροφορεί στην (Β ́επιστολή του Πέτρου κεφάλαιο γ ́ 10): «Θέλει δε  ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, καθ’ ην οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν, τα στοιχεία δε πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί, και η γη και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαεί». Φυσικά
ο τρόπος που τα στοιχεία θα διαλυθούν μπορούμε να υποπτευθούμε ότι είναι η ατομική ενέργεια, δεν επιτρέπεται όμως να είμεθα απόλυτα βέβαιοι.
Σημαντικό για μας είναι να είμαστε έτοιμοι. Δεν μας είναι απαραίτητο τόσο να γνωρίζουμε πώς θα συμβούν όλ ́ αυτά, όσο να είμαστε προετοιμασμένοι γι ́ αυτήν την ώρα, που οπωσδήποτε θα έλθει.