Έχω ομολογήσει όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος στον Θεό, αλλά δεν έχω κάνει δημόσια
την ομολογία μου επειδή κανείς απ ́ αυτούς που αδίκησα δεν ζει πια.
Η ομολογία της αμαρτίας πρέπει να γίνεται δημόσια όπως και η πράξη έγινε δημόσια. Αν αδικήσατε κάποιον, θα πρέπει να τον παρακαλέσετε να σας συγχωρέσει. Το ίδιο πρέπει να κάνετε αν αμαρτήσατε έναντι μιας ομάδας ανθρώπων. Αν κάνατε κακό στην πόλη που μένετε τυπώστε την ομολογία σας και την μεταμέλειά σας στην εφημερίδα. Αυτό συνιστά η Αγία Γραφή. «Αν θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου….συμφιλιώσου με τον
αδελφό σου και κατόπιν πρόσφερε το δώρο σου».
Λέτε ότι οι αμαρτίες σας δεν έχουν σχέση με κανένα ζωντανό άτομο. Στην περίπτωσή σας
οφείλετε να ζητήσετε συγγνώμη μόνον από τον Θεό. «Εάν ομολογούμε τις αμαρτίες μας είναι
πιστός και δίκαιος να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από πάσης αδικίας» (Α ́ Ιωάν. α ́ 9).